شهردار کابل از سوی مجلس نماینده‌گان دادستانی کل معرفی شد

مجلس نماینده‌گان در نشست امروز (چهارشنبه، ۱۰ جدی/دی) داوود سلطان‌زوی، شهردار کابل را به دادستانی کل معرفی و امضایش را فاقد اعتبار اعلام کرد.

نماینده‌گان مجلس، سلطان زوی را به‌علت “ناتوانی در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی” و چالش‌های دیگر در پایتخت به دادستانی کل معرفی کرده‌اند.

اعضای این مجلس با اکثریت آرا تأیید کردند که امضای آقای سلطان زوی پس از این اعتبار ندارد.

این تصمیم پس از آن گرفته می‌‎شود که شهردار کابل به مجلس نماینده‌گان از بهر پاسخ‌گویی به پرسش‌های اعضای مجلس، حضور نیافت.