شهردار میدان بخاطر مخالفت چند فرد نتوانسته ام کارم را آغاز کنم

ظریفه غفاری که چند ماه پیش از سوی رئیس جمهور به حیث شاروال میدان شهر گماشته شده بود، تا هنوز کارش را رسماً آغاز نکرده‌است.

نگاه نو_ بانو غفاری میگوید، پنج ماه پیش در یک رقابت آزاد بحیث شاروال میدان شهر انتخاب شد، اما از جانب چند فرد محدود در سطح ولایت، با او به عنوان یک زن مخالفت صورت گرفته‌است.
ظریفه غفاری از حکومت مرکزی و اداره مستقل ارگان‌های محلی می‌خواهد تا بر اداره محلی میدان وردک فشار بیاورند تا مشکل او حل شود.
وی می‌گوید:
“همانگونه که قانون ایجاب می‌کند، اداره ارگان‌های محلی می‌تواند از والی درخواست کند که فرمان رئیس جمهور را در مورد تقرر من عملی کند.”
از سوی دیگر سید شاه سقیم سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی به رادیو آزادی گفت در مورد مقرری ظریفه غفاری مکتوبی از جانب این اداره به ولایت میدان وردک فرستاده شده که او باید معرفی شود زیرا بانو غفاری تا هنوز به صورت رسمی به عنوان شاروال نزد آن‌ها ثبت است.
آقای سقیم افزود، برخی مشکلات وجود دارند و در نتیجه تا هنوز معرفی ظریفه غفاری معطل شده اما سخنگوی اداره ارگان‌های محلی می‌گوید که از جانب مقام ولایت میدان وردک جهت حل مشکلات برای آن‌ها اطمینان داده شده‌است.