شماری از زنان با ۳۰ افغانی مزد روزانه در فاریاب گلیم می‌بافند

شماری از زنان فاریاب بنابر نبود کار دیگر با مفاد بسیار کم از روی مجبوریت گلیم بافی می‌کنند و روز مزد شان ۲۰ الی ۳۰ افغانی می‌باشد.

نگاه نو_ فاطمه، نرگس و زینب سه تن از آنان در این مورد چنین گفتند:

“حالا توانایی خرید تارش را هم نداریم در گذشته تار را خود ما می‌خریدیم و متر نزدیک به ۱۸ صد افغانی می‌فروختیم و حالا فی متر به ۳۰۰ افغانی می‌بافیم شب و روز کار ما همین است مجبور هستیم، دیگر کار نداریم.”

“از روی مجبوریت می‌بافیم کار دیگر نداریم، ۱۵الی ۲۰ افغانی برای ما می‌ماند اگر این را هم نکنیم زندگی ما تیر نمی‌شود.”

“خودش ارزان شده و تارش قیمت پس ما چطور کمایی کنیم شب و روز می‌بافیم پول نان خشک ما هم نمی‌شود بالای یک گلیم ده روز کار می‌کنیم اگر فروخته شود فی نفر۲۰ افغانی در روز می‌رسد.”

از سوی هم خیر محمد که از۲۰ سال بدین سو در شهر میمنه با بافندگان گلیم سر و کار دارد می‌گوید، او در دو سال گذشته برای بافت گلیم به ۴۰۰ خانوانده تار توزیع می‌کرد و حالا به ۷۰ خانواده کاهش یافته است. وی ناامنی، نبود بازار و وارد شدن تار گلیم را از خارج، عوامل اساسی کاهش آن عنوان نموده گفت تار آن از پشم گوسفند ساخته می‌شود، خشک سالی‌های اخیر سبب شده‌است تا این تار از ممالک دیگر به ویژه ایران وارد شود.

وی افزود:

“بازار بسیار ضعیف شده از روی مجبوریت می‌بافند اگر کار دیگر باشد کار گلیم را کسی نمی‌کند در گذشته فی متر درحدود ۴۰۰ افغانی می‌بافتند و حالا به ۲۰۰ افغانی و تولیدات ما هم کاهش یافته است.”

وی هم‌چنان گفت، گلیم افغانی به نام پاکستان به کشورهای اروپایی صادر می‌شود.

صنعت گلیم بافی در فاریاب یکی از صنایع مشهور و قدیمی بوده و با نقشه‌های مختلف و مشهور بافته می‌شود. طبق گفته بافندگان و تاجران گلیم های افغانی ابتدا به پاکستان و سپس به کشورهای اروپایی صادر می‌شود.

نظر به گفته آمریت صنایع و تجارت فاریاب ماهانه نزدیک به ۲۰۰ هزار متر مربع گلیم در این ولایت تولید می‌شد. اما در این اواخر تولید آن کاهش پنجاه درصدی داشته است، اما بافندگان آن با وجود مفاد ناچیز هنوز هم از بافت آن دست نکشیده‌اند.

در همین حال نصیر احمد عظیمی آمر ریاست صنعت و تجارت فاریاب می‌گوید عدم استفاده از تولیدات داخلی و افزایش ناامنی‌ها سبب شده‌اند تا تولیدات گلیم کاهش یافته و بازار آن با رکود مواجه شود.

آقا عظیمی می‌پذیرد که گلیم بافان با قیمت اندک این کار شان را دوام می‌دهند اما وی هم‌چنان افزود در رابطه به بهبود وضعیت زندگی بافندگان گلیم تا چند روز دیگر به کابل سفر کرده و در این رابطه با مقامات صحبت می‌کند:

“من تأیید می‌کنم که بانوان گلیم باف نزدیک به ۳۰ افغانی مفاد روزانه دارند. ناامنی‌ها و نبود بازار این وضعیت را بار آورده است ما پیشنهاد کردیم اگر خود ما مستقیم به بازارهای اروپایی و آسیایی صادر بکنیم شاهد بهبود وضعیت گلیم بافی خواهیم شد حالا این‌ها به نام پاکستان به بازارهای جهانی عرضه می‌شوند.”

با این همه شماری از آگاهان امور می‌گویند، اگر برای بهبود وضعیت گلیم بافی توجه نشود بعید نیست که این صنعت در آینده نه چندان دور از بین خواهد رفت.

گزارش: اکرام کرم