شبکه زنان افغان، حکومت باید قضیه اتهام آزار و اذیت جنسی تیم ملی فوتبال دختران را به گونه شفاف بررسی کند

نگاه نو_ برخی از اعضای شبکه زنان افغان می گویند که اقدامات اخیر در رابطه به قضیه اتهام آزار و اذیت جنسی تیم ملی فوتبال دختران این کشور کافی نبوده و باید این قضیه به گونه جدی بررسی گردد. مسئولین این شبکه روز چهارشنبه در نشست مشترک با جامعه مدنی گفتند اگر از این قضیه […]

نگاه نو_ برخی از اعضای شبکه زنان افغان می گویند که اقدامات اخیر در رابطه به قضیه اتهام آزار و اذیت جنسی تیم ملی فوتبال دختران این کشور کافی نبوده و باید این قضیه به گونه جدی بررسی گردد.
مسئولین این شبکه روز چهارشنبه در نشست مشترک با جامعه مدنی گفتند اگر از این قضیه چشم پوشی شود در آینده نتایج ناگواری را به همرا خواهد داشت.
شبکه زنان افغان در زمینه اعلامیه‌ای را نیز منتشر کرد.
در بخشی از این اعلامیه که توسط نجلا راحیل عضو این شبکه به خوانش گرفته شد چنین آمده‌است.
او افزود:
“ما خواستاریم تا کمیسیون حقیقت یاب با سرعت هرچه بیشتر تحقیقاتش را غیر جانب دارانه و با شفافیت تمام در روشنایی احکام قانون تکمیل نموده و به مردم از اجراأت خویش اطلاع رسانی کند از تعلیق شدند یک تعداد مسئولین فدراسیون استقبال می‌کنیم امیدواریم تکمیل این تحقیق مردم را به حقایق رسانیده از یک سو جلو تبلیغات دشمن را بگیرد از سوی دیگر اگر چنین جنایت صورت گرفته باشد عاملین آن مجازات گردند.”
اما روز گذشته شماری از اعضای تیم ملی فوتبال دختران افغانستان اتهام آزار و اذیت جنسی شان از سوی فدراسیون فوتبال را رد کرده و خواهان بررسی جدی در این مورد شدند.
این در حالیست که خالده پوپلزی مدیر پیشین تیم ملی فوتبال دختران افغانستان قبل از این در صحبت با رادیو آزادی مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان را به آزار و اذیت جنسی اعضای تیم ملی فوتبال دختران متهم کرد.

خالده پوپلزی
خانم پوپلزی گفته که عکس ها و فلم ها در مورد آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان را در اختیار دارد که آن را با فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال در میان خواهد گذاشت.
خالده پوپلزی اظهار داشته که به‌خاطر انجام بررسی های شفاف اسناد موجود را در اختیار لوی سارنوالی افغانستان نیز قرار خواهد داد.
پس از این ادعا؛ حکومت افغانستان وظایف رئیس، سکرتر جنرال، معاون، مسئول کمیته دروازه بانان و هم‌چنان مسئول ارتباطات ولایتی فدراسیون فوتبال این کشور به حالت تعلیق در آورد که این امراز سوی مسوولین فوتبال غیر قانونی عنوان شد و هنوز هم به وظایف شان ادامه میدهند.
با این همه گل مکی سیاوش یکی از فعالین حقوق زن از اعضای تیم ملی فوتبال دختران خواست تا از این قضیه چشم پوشی نکرده و با جرات کامل حقایق را بیان کنند تا افراد متهم به جزای اعمال شان برسند.
او افزود:
از دختر خانم های فوتبالیست یک خواهش دارم که اگر همچو یک حادثه بوده جنایت خیانت و یا تجاوزی بوده با سر بلند و با شهامت از آن اقرار کنند تا آنان به جزای اعمال شان برسند اگر همیشه زن‌ها به دلیل سنت های موجود خاموش می‌مانند اما تا چه وقت این شرم با باید تحمل کرد.”
آنان همچنان از ادارات مربوطه خواستار مجازات عاملین این قضیه شدند.

جمشید رسولی
در این حال جمشید رسولی سخنگوی لور سارنوالی اطمنیان میدهد که قضیه اتهام آزار و اذیت جنسی تیم ملی فوتبال دختران افغانستان توسط هیئت موظف به گونه دقیق و شفاف به بررسی گرفته شده و نتایج آن با مردم در میان گذاشته می شود.
از سوی هم فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا گفته است که در مورد قضیه اتهام آزار و اذیت جنسی تیم ملی فوتبال دختران افغانستان تحقیق می کند