سیگر: ۵۰ درصد از سوخت‌بار نیروهای امنیتی افغانستان ناپدید می‌شود

بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) می‌گوید که ۵۰ درصد از سوخت‌‎بار نیروهای امنیتی افغانستان ناپدید می‌شوند.

نگاه نو_ جان ساپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان که در یک کمیتۀ کانگرس امریکا سخن می‌زد، گفت که هنوز هم فساد در افغانستان یک مشکل فراگیر است و به گفتۀ او از کمک‌های امریکا به افغانستان باید نظارت جدی شود.

جان ساپکو، هشدار داد که هرگاه کمک‌های جهانی به افغانستان قطع شوند، حکومت این کشور ازهم خواهد پاشید.

او تأکید کرد که فساد در افغانستان اوج گرفته‌است و اقتصاد این کشور نیز روبه بدتر شدن است.

جان ساپکو، افزود که اوضاع امنیتی افغانستان به بن بست مرگبار شباهت دارد و فساد نیز در این کشور بی‌داد می‌کند: «رییس پیشین سستیکا یا فرماندهی مشترک انتقال امنیتی افغانستان تخمین زده‌است که ۵۰ درصد از نفتی که به نیروهای افغانستان می‌دهیم ناپدید می‌شود؛ یعنی فساد یک مشکل قابل توجه است.»

جان ساپکو، به این باور است که نبود نظارت از کمک‌های امریکا به افغانستان، به این می‌ماند که تمامی دالرها و یوروهای کمک شده به کشور را در چهار راه مسعود کابل انبار کرد و آتش زد: «اگر نیروهای مان را بیرون بکشیم، شماری می‌گویند که اوضاع افغانستان بدتر خواهد شد؛ اما اگر کمک‌های ما قطع شوند بدترین چیزی که برای افغانان اتفاق خواهد افتاد این است حکومت افغانستان از هم خواهد پاشید؛ زیرا بیش از ۷۰ درصد بودجه افغانستان از امریکا و کمک کننده‌گان دیگر می‌آید.»

در همین حال، شماری از قانون‌گذاران امریکایی نیز از به درازا کشیده شدن جنگ افغانستان ناخشنود استند.

استیفن لینچ، رییس کمیتۀ نظارت مجلس نماینده‌گان امریکا اظهار داشت: «امروز حکومت افغانستان بر بیش از نیمی از این کشور اداره ندارد و فاجعه بار این است که طالبان امروز ۶۰ هزار جنگجوی فعال دارند.»

جودی هایس، عضو کانگرس امریکا نیز افزود: «من باور دارم که رییس‌‎جمهور ترمپ پیشرفت واقعی را در روند صلح ایجاد کرده‌است و ما باید اجازه دهیم این پیشرفت نتیجه دهد و اگر معنای آن پایان جنگ باشد باید از آن استقبال کنیم.»

جنگ واشنگتن در افغانستان بیش از ۷۸۰ میلیارد دالر هزینه مالی برداشته‌است و در این جنگ ۲۴۰۰ سرباز امریکایی کشته‌اند و بیش از ۲۰هزار تن دیگر زخم برداشته‌اند.