سیلاب‌زده‌های هرات خواهان کمک‌های عاجل شدند

نگاه نو_ بر اساس معلومات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از روز جمعه به این طرف ده تن از اثر سیلاب‌ها در هرات کشته شده و صدها خانه ویران شده‌اند.

عبدالمجید یک باشنده هرات به آژانس خبری فرانسه گفته است به کمک‌های عاجل نیاز دارند:

“خانه‌های ما زیر آب شده‌اند، از صبح تا حال از خانه آب می‌کشیم. همه چیز فرش و ظرف ما زیر آب اند. شب را در داخل موتر گذشتاندیم و موتر هم صبح زیر دیوار شد.

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید از روز جمعه به این طرف در ولایات هرات، فاریاب، بلخ و بادغیس ۳۵ تن از اثر سیلاب‌ها کشته شده و ۳ هزار خانه ویران شده‌اند.

در آغاز ماه مارچ هم در اثر سیلاب‌ها در چند ولایت افغانستان حداقل ۶۰ تن کشته شده و هزاران خانه ویران شدند.