سه زخمی درپی وقوع انفجار در کابل

انفجار در پایتخت افغانستان سه زخمی برجای گذاشت.

نگاه نو_ اخبار بین الملل- انفجار در جاده فرودگاه کابل تاکنون سه زخمی برجا گذاشته است. پولیس کابل اعلام کرد: این انفجار ناشی از مین کار گذاشته شده در جاده فرودگاه کابل بود که در حوزه چهارم امنیتی روی داد و تاکنون سه زخمی بر جای گذاشته است.

صدای این انفجار قوی تا شعاع چند کیلومتری نیز شنیده شد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.