سمر عضور بورد عالی مشورتی دبیر کل سازمان ملل شد

داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، به عنوان عضور بورد عالی مشورتی دبیر کل سازمان ملل متحد منصوب شد.

نگاه نو_ این بورد در سال ۲۰۱۷ تاسیس گردید و دارای ۱۸ عضو می ‌باشد.
حضور داکتر سیما سمر از آدرس افغانستان در یکی از مهمترین مراکز تصمیم سازی بین المللی، خبر خوش و امیدوارکننده است و بودن ایشان در این پست برای افغانستان مفید خواهد.
یادآوری می کنیم، که داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، یک زن شناخته شده و یک مدافع و فعال حقوق بشر در مجامع ملی و بین المللی می باشد. داکتر سمر در سال ۱۹۹۴، به دریافت جوایز مختلف بین المللی در زمینه حقوق زنان، حقوق بشر، دموکراسی ، و زنان برای صلح نائل شد. داکتر سمر به عنوان نخستین معاون رئیس دولت موقت و وزیر امور زنان در دولت موقت افغانستان خدمت نمود. پیش از اشغال مقام ریاست کمیسیون، او به عنوان معاون رئیس لویه جرگه اضطراری انتخاب شد. او توسط حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان، به عنوان رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان تعین شد