سفارت هند ندادن ویزه به پاسپورت‌های افغانی با حرف (O) را رد کرد

نگاه نو_ سفارت هند در کابل، گزارش‌ها در مورد توقف صدور ویزه برای پاسپورت‌های افغانی که شماره آن با حرف انگلیسی (O) آغاز می‌شود، را رد کرده‌است.

این سفارت در تویترش این خبر را بی اساس خوانده است.


پیش از این یک شرکت سیاحتی در کابل که در بخش صدور ویزه هند فعالیت می‌کند، اعلام کرد که این سفارت پس از پانزدهم جون ۲۰۱۹ به پاسپورت‌های افغانی که با حرف انگلیسی (O) آغاز می‌شوند ویزه نخواهد داد.

پس از نشر این خبر، ریاست عمومی پاسپورت افغانستان گفت که در این مورد مکتوب رسمی دریافت نکرده‌است.

روزانه ده‌ها تن از افغانستان برای معالجه، سیاحت و یا هم تجارت به هند سفر می‌کنند.