سرنوشتی شوم برای مسوول محکمه صحرایی طالبان در ولایت غور

مسوول محکمه صحرای طالبان در ولایت غور در یک عملیات هدفمند کشته شده است.

نگاه نو_ وزارت امور داخله‌ کشورمان از کشته شدن مسوول محکمه صحرایی گروه طالبان در ولایت غور خبر داده است.

در اعلامیه‌ این وزارت که روز گذشته نشر شده، از این مسوول محکمه صحرای طالبان در غور نام برده نشده اما گفته شده است که او در یک عملیات هدفمند که به گونه‌ مشترک از سوی نیروهای خاص‌ پولیس و نیروهای هوایی اردوی ملی در قریه غلمین در مربوطات مرکز این ولایت راه‌اندازی شده بود، کشته شده است.

در اعلامیه‌ وزارت امور داخله همچنان آمده است که در جریان این عملیات یک مقدار سلاح و مهمات گروه طالبان نیز به دست نیروهای پولیس افتاده است.

همچنان گفته شده است که در این عملیات دو میل سلاح با مهمات آن، یک تعداد اسنادهای مهم گروه طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده و شش عراده موترسایکل آنان از بین برده شده است.