سخن‌گوی والی جوزجان: طالبان ده غیرنظامی را در درزآب آتش زده‌اند

معروف آذر، سخن‌گوي والي جوزجان ادعا دارد كه طالبان در ولسوالي درزآب جوزجان ده غيرنظامي را آتش زده‌اند.

نگاه نو_ به گفتۀ آقای آذر، طالبان شب‌ گذشته شماری از دکان‌هایی را در این ولسوالی به آتش‌ کشیدند که مالکان آن‌ها در داخل دکان‌های شان خوابیده بودند.

گفته می‌شود که این دکان‌داران، ازبهر هراست از مال‌های شان شب‌هنگام در دکان‌های شان می‌خوابند.

سخن‌گوی والی جوزجان، می‌گویدکه نیروهای امنیتی ساحه را تصفیه کرده و زخمیان را به شفاخانۀ شهر شبرغان انتقال داده‌اند.

طالبان اما تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.