زنان پولیس، امنیت زابل را بهبود بخشیده اند

مقامات می گویند که با پیوستن تعداد بیشتری از زنان به پولیس، امنیت در ولایت زابل بهبود یافته است

نگاه نو_ به گفته سمونوال سید معراج الدین سادات، قوماندان امنیهٔ زابل، تعداد جرایم خانواده گی به طور خاص کاهش یافته است.

وی گفت، این نیرو در بسیاری از موارد زنان را به جستجوی اقامتگاه های مشکوک منصوب می کند و این تاکتیک باعث افزایش اعتماد عمومی به پولیس شده است.

سادات گفت: ۱۸ تن افسر زن پولیس وجود دارند. عملیات ما بدون موجودیت پولیس های زن در تیم ها امکان پذیر نیست. ما عملیات خود را با کمک آنها انجام می دهیم و در صورت لزوم، آنها با ما در جستجوی اقامتگاه ها کمک می کنند. این امر دیدگاه مردم را به جهت مثبت تغیر داده است.
وی با افزودن اینکه تلاش ها جریان دارند تا تعداد این افسران افزایش یابد گفت: زنان پولیس نقش فوق العاده ای در تأمین امنیت و کاهش جرم داشته اند.

وی گفت، ما در تلاش استیم که پولیس های زن را در سطح ولسوالی ها نیز استخدام کنیم زیرا آنها نقش اساسی در مرکز ولایت، قلات داشته اند. ما تلاش خواهیم کرد تا خواهران بیشتری را به سمت خود بیاوریم تا بتوانند به همراهی برادرانشان امنیت در ولسوالی ها و قریه ها را تضمین کنند.

زنان پولیس – زنان پولیس، امنیت زابل را بهبود بخشیده اند
کمک با مردم ملکی
مدینه خاکسار، یک افسر پولیس گفت: من افتخار می کنم که عزت و امنیت مردم را به همراهی برادرانم حفظ می کنم. وی گفت: من خدا را شکر می کنم که پولیس زنانهٔ ما با مردم ملکی روابط دوستانه برقرار کرده اند و مردم ملکی به ما بسیار کمک می کنند. دفاع از کشور بر هر مرد و زن فرض می باشد.

مدینه خاکسار گفت: ما معمولاً عملیات خاص را با پولیس انجام می دهیم. زنان از نحوه برخورد با آنها بسیار راضی استند و بعضی اوقات حتی اطلاعاتی درباره افراد مشکوک و حوادث به ما می دهند. او از طالبان خواست که دست از جنگ بردارند و شانه به شانه با افغان ها از افغانستان دفاع کنند.


خاکسار گفت: از برای خدا، با ما یکجا شوید تا با هم از این کشور دفاع کنیم و امنیت را تأمین کنیم. جنگیدن به نفع دیگران را متوقف کنید. ما خواهران شما استیم. تا چه زمانی افغان ها قربانی جنگ خواهند شد؟ به ما بپیوندید و صلح برقرار کنید و به کشور خود در صفوف پولیس، اردو و نیروهای امنیتی ملی خدمت کنید.

رنا ترین، یکی دیگر از افسران پولیس گفت: من شش ماه گذشته در پولیس کار کردم و واقعاً نمی توانم خوشحالی ام با مردم را ابراز کنم چون هر وقت مردم ما را می بینند با احترام با ما رفتار می کنند. وی افزود: آنها به طور چشمگیری به ما کمک می کنند و ما را تشویق می کنند و از برکت انگیزه شهروندان، ما می توانیم شجاعانه امنیت باشنده گان زابل را تضمین کنیم.

رنا ترین گفت: ما خانم های پولیس، در جایی که وظایف لازم روزانه خود را انجام می دهیم، دارای یک ماحول کاری خاصی استیم. وی گفت: در صورت لزوم، ما در مناطق مشخص مشکوک عملیات را اجراء می کنیم. خدا را شکر می کنیم که دستاوردهای زیادی داشته ایم. برادران ما (افسران پولیس) به ما کمک می کنند و ما هنوز هیچ مشکلی و تلفاتی ندیده ایم.

وی گفت: سعی کنید آنها را در مشاغل مختلف، از جمله نیروهای امنیتی قرار دهید، تا فرزندان خودتان عزت شما را حفظ کنند و نگذارند که کسی امنیت ما را تهدید کند.

نگهبانان عزت
مرتضی ناصری، یک بزرگ قومی و عضو شورای ولایتی زابل گفت: به خدا قسم می خورم که زنان پولیس عزت مردم را در زابل بهتر از هر کس دیگری حفظ کرده اند. وی گفت: این زنان پولیس، دقیقاً مانند اعضای خانواده آنها، با مردم بسیار خوب رفتار می کنند. ما از خدمات آنها سپاسگزاریم.

مرتضی ناصری گفت: بیایید فرزندان خود را آموزش داده و آنها را به نیروهای امنیتی بفرستیم زیرا آنها نسبت به هر کس دیگری وفادار به سعادت و امنیت این کشور استند. ما خدا را شکر می کنیم که اکنون تعداد زیادی از زنان پولیس در زابل وجود دارند. آنها در زمینه تأمین امنیت و بهبود امنیت کار بسیار خوبی انجام داده اند.

خانم زر بی بی، عضو شورای ولایتی زابل نیز از رفتار افسران پولیس زن ستایش کرد. وی گفت: زنان پولیس با مردم بسیار با مهربانی رفتار می کنند. ما از خدمات آنها بسیار خوشحالیم و همیشه از آنها پشتیبانی می کنیم.