زنان و نهاد های مدنی؛خطوط سرخ ما نادیده گرفته نشود

هم‌زمان با رأی‌زنی‌ها روی مشخص شدن خطوط سرخ دولت و تهیه فهرست اعضای هیأت ملی گفت‌وگوکننده صلح، فعالان حقوق زن و نهادهای جامعه‌ی مدنی می‌گویند که خطوط سرخ آنان در این تلاش‌ها نباید به باد فراموشی سپرده شود. به باور آنان حضور زنان و فعالان مدنی در ترکیب شورای عالی مصالحه می‌تواند صدای آنان را به گونه منسجم در تلاش‌های صلح بازتاب دهد.