زاخیل‌وال: برخی جناح‌ها برای اوضاع بدتر کشور آماده‌گی گرفته‌اند‌

حضرت عمر زاخیلوال، سفیر پیشین افغانستان در اسلام‌آباد اوضاع کشور را نگران کننده می‌داند و از آماده‌گی‌های برخی از جناح‌ها برای رفتن افغانستان به اوضاع بدتر خبر می‌دهد.

زاخیلوال که امروز در مراسم اعلام موجودیت “حرکت نجات افغانستان” به‌رهبری خودش، سخن می‌زد، گفت از یک‌سو روند صلح ادامه دارد اما از سوی دیگر گروه‌هایی سلاح توزیع می‌کنند و مردم را مسلح می‌سازند.

او افزود: «امروز از یک طرف بحث صلح است از طرف دیگر صف‌ آرایی‌هاست؛ صف آرایی‌هایی به روز بدتر. در روز بد استیم، صف‌آرایی به روز بدتر است. توزیع سلاح به این معنا است، ملیشه‌سازی به این معناست.»
 
شرکت کننده‌گان مراسم امروز، گفتن که طرح‌های حکومت برای صلح افغانستان را به‌سوی صلح نه بل‌که به سوی جنگ می‌برد.

جعفر مهدوی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان گفت: «طرح‌هایی که از طرف حکومت ارایه می‌شود، گاهی بحث انتخابات شش ماهه را ارایه می‌کند؛ این طرح‌ها هرگز به‌سود ملت افغانستان نیست. به‌هدف سبوتاژ پروسۀ صلح افغانستان و هدایت مردم به گودال قتل‌گاه است.»

فاروق وردک، وزیر پیشین معارف نیز اظهار داشت: «به صلح رسیدن و در صلح زنده‌گی کردن، نخستین و اساسی‌ترین هدف حرکت نجات افغانستان است.»

اعضای دیگر حرکت نجات افغانستان، بر حضور معنادار زنان در روند گفت‌وگوهای صلح تأکید کردند.

ناجیه طارق، یکی از از اعضای حرکت نجات افغانستان بیان داشت: «حرکت نجات افغانستان می‌خواهد که در پروسۀ صلح زنان مشارکت داشته باشند و دیگر در انزوا قرار نداشته باشند.»

شرکت کننده‌گان نشست امروز، تأکید کردند که آیندۀ افغانستان ناروشن است؛ اما آنان به‌هیچ کسی اجازه نمی‌دهند تا در برابر روند صلح مانع ایجاد کند.