روز هنر و گلایه هنرمندان افغان از بی‌توجهی مسئولان

امروز هشتم اکتوبر مصادف است با روز هنر در افغانستان. این در حالیست که هنرمندان افغان از مشکلات اقتصادی، نبود بازار و بی توجهی وزارت اطلاعات و فرهنگ شکایت می‌کنند.

نگاه نو_ منطقه جاده شهر کابل –  محلی که در هر گوشه و کنار آن وسایل موسیقی مانند طبله، هارمونیه، گیتار و رباب به فروش می‌رسد.

کوچۀ خرابات کابل خاستگاه آوازخوانان و ذوق و شوق هنر موسیقی کلاسیک افغانستان پنداشته می‌شود که هنوز هم آواز خوانان زیادی را پناه داده است.

اما این آوازخوانان از توجه کم حکومت به هنر و هنرپروری سخن می‌زنند.

نوید سروش می‌گوید به یاد ندارد که مسئول حکومتی از آنان دل جویی کرده باشد.

او گفت: “وضعیت هنرمندان بسیار خراب است هم مشکلات اقتصادی دارند و هم موسیقی شان بازار ندارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ هیچ وقت پرسان نکرده که مشکل شما چه است؟ یعنی یک بی توجهی خاص در برابر هنرمندان وجود دارد.”

برخی از چهره های هنری می‌گویند تمام دل‌جویی مردم و حکومتی ها به روزهایی خلاصه می‌شود که یا هنرمندان در بستر بیماری باشند و یا هم بمیرند.

حفیظ گردش که سال هاست به سرزمینش می‌خواند گلایه هایی دارد: “غفار قطبیار دو وال قلبش بند بود بیچاره پول نداشت که هند یا پاکستان برود و تداوی کند بالاخره فوت کرد. استاد بیلتون که هفتاد سال در عرصه موسیقی خدمت کرد در بستر بیماری بسر برد اما هیچ توجهی به وی نشد و حالا هم استاد ایوب در جلال آباد بیمار است. مانند این ها ده‌ها هنرمند دیگر هم هستند که به وضعیت شان توجهی نشده است.”

سینما گران افغانستان می‌گویند اگر کارهایی خوب هنری در سال‌های اخیر شده باشد تنها و تنها محصول زحمت کشی های شخص خود هنرمندان است نه این که فضا چنین آماده شده باشد.
می‌گویند فکر می‌کنند که مردم و حکومت افغانستان هنر را دوست دارند اما هنرمند را نه.

ممنون مقصودی ممثل مشهور کشور که به شادگل معروف است، می‌گوید هنوزهم فرصت است تا برای هنر پروری کار شود و زمینه ها فراهم شوند.

او افزود: “یک مقدار آزردگی های که هنرمندان ما دارند من آنرا حس می‌کنم زیرا من هم یکی از مبتدی‌ترین هنرمندان کشور هستم که واقعاً از لحاظ الفبا هنری بسیار در حد نازل قرار دارم اما من درک می‌کنم که هنرمندان عزیز ما واقعاً نیاز به این دارند پیش از اینکه تشویق شوند حداقل پیش زمینه های برای خلق آثار هنری خود تقدیم نمایند.

این هنرمندان می‌گویند که تمامی بخش‌های هنری به شمول هنرهای تجسمی، نقاشی، عکاسی، رسامی و دیگر هنرها به اندازۀ لازم مورد توجه نبوده اند.

اما وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید این نهاد در توانش فرصت ها را برای هنرمندان تمامی بخش‌های هنری فراهم می‌کند.

صابر مهمند سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی می‌گوید هنوزهم تلاشها برای بستر سازی بیشتر به هنرمندان کشور ادامه دارند.

او گفت: “ما توانسیتم که برخی از هنرمندانی را که در بخش هنر پیش کسوت هستند در بخش های مختلف جذب کنیم. هنرمندان با هر مشکلی که مواجه می‌شوند باید به وزارت اطلاعات و فرهنگ مراجعه کنند و این وزارت مصمم است تا به مشکلات آنان رسیدگی کند.”

هر چند ریشۀ هنر و هنرپروری در افغانستان پیشینۀ زیادی دارد اما هنرمندان باور دارند که دهه ها جنگ آسیب شدیدی بر پیکر هنرها در افغانستان زده و زمانی زیاد و توان زیادی نیاز است تا زخم های پیکر زخمی هنر را در کشور دوباره التیام بخشید.