رهایی ۳۳ زندانی از بند طالبان در هلمند

نگاه نو_ قول اردوی قطعات خاص وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که ۳۳ زندانی، شب گذشته در یک عملیات ویژه کوماندوهای افغان در ولایت هلمند از بند طالبان آزاد شدند.

در بین افراد آزادشده یک غیرنظامی و متباقی نظامیان شامل سه پولیس و ۲۹ سربازان اردوی ملی اند.

قول اردوی قطعات خاص وزارت دفاع ملی گفته است این زندان که در نقاط مرزی ولسوالی سنگین و کجکی هلمند موقعیت داشت، در نتیجۀ عملیات نیروهای کوماندو از بین برده شده است.

گل محمد بهادری، مسوول روابط عامه کندک هفتم کوماندوی در هلمند روز جمعه ( ۱۰ جوزا) به صدای امریکا گفت که دو محافظ زندان نیز در یک درگیری کوتاه کشته شدند؛ اما به نیروهای ویژه افغان آسیبی نرسیده است.

آقای بهادری افزود که افراد آزادشده به زودی با خانواده‌های شان یکجا خواهد شد.

این در حالی است که روز گذشته نیز در یک عملیات مشابه نظامیان افغان در ولایت زابل، ۲۸ زندانی از بند طالبان آزاد شده بود.

وزارت دفاع افغانستان گفت که این عملیات در ولسوالی نوبهار ولایت زابل راه اندازی شد که در نتیجهٔ، ٢٨ زندانى به شمول ١۶ غیرنظامى و ١٢ تن قواى امنیتى و دفاعى آزاد شدند.