رهایی ۲۴ غیرنظامی از چنگ گروه داعش

دفتر رسانه‌‎های ننگرهار درخبرنامۀ از رهایی ۲۴غیرنظامی گروگان گرفته شده از سوی جنگجویان داعش، خبر داده‌است.

نگاه نو_ خبرنامه می‌افزاید که این غیرنظامیان درنتیجۀ تلاش‌های نیروهای امنیتی به‌گونۀ مصوون از چنگ داعش، نجات داده شدند.

در خبرنامه اضافه شده‌است که در جریان عملیات رهایی غیر نظامیان، سه جنگجوی داعش کشته شدند و یک غیرنظامی، زخم برداشته‌است.

درخبرنامه دربارۀ این عملیات جزیئات بیشتر ارایه نشده‌است.