رهایی زندانیان همچون کارزارهای انتخاباتی کار گرفته نشود

رییس اجراییه امروز (دوشنبه ۲۷جوزا/خرداد) در نشست شورای وزیران هشدار می‌دهد که ازچه گونه‌گی رهایی صدها زندانی طالب از زندان‌های کشور، نباید همچون کمپاین‌های انتخاباتی کارگرفته شود.

نگاه نو_ آقای عبدالله در این باره می‌گوید: «رهایی بندی‌ها و محبوسین طالب‌ها به حسن نیت است، البته اگر باز این نوع اقدامات شکل کمپاینی بگیرد و به کمپاین‌های انتخاباتی مرتبط شناخته شود، باز همان تأثیر اصلی خود را از دست می‌دهد.»

او همچنان افزود که پروسۀ صلح به شخصی تعلق ندارد، بل این خواست مردم افغانستان است.

وی گفت:« صلح به یک نفر تعلق ندارد و یک نفر نمی‌تواند قهرمان صلح شود، مردم افغانستان خواستار تأمین صلح هستند و نماینده‌گی سالم باید از خواست مردم افغانستان، صورت بگیرد.»

پیش از این، رییس‌جمهورغنی دستور رهایی نزدیک به ۹۰۰ زندانی طالب را بنا برخواست لویه جرگۀ مشورتی صلح داده‌است.

ازسوی دیگر، آقای عبدالله با اشاره به شرکت‌اش درنشست سیکا درتاجیکستان می‌گوید که یک اجماع عمومی دربارۀ صلح و تهدیدهای کنونی میان کشورها به میان آمده‌است و این فرصت خوب است تا فشارهای بیشتر از بهر زمینه سازی به گفتگوهای صلح افغانستان، وارد شود.

با این هم، عبدالله با ابراز تآسف می‌گوید که آرزوی مردم افغانستان برای صلح برآورده نشده‌است.