رحمانی به ریاست مجلس نرسید؛ انتخابات مجدداً برگزار می‌شود

نگاه نو_ انتخابات برای تعیین ریاست مجلس نماینده‌گان مجدداً برگزار می‌شود. در انتخاباتی که امروز دوشنبه برای تأیید و رد یک رأی جنجالی و سرنوشت ساز برای ریاست مجلس نماینده‌گان برگزار شده بود، اعضای این مجلس با اکثریت آرا، این رأی جنجالی را باطل اعلام کردند.
نصاب امروز مجلس ۲۲۹ نفر اعلام شده بود. از این میان، ۹۰ عضو مجلس برای تأیید این رأی جنجالی رأی‌ دادند. هم‌چنان ۱۲۰ عضو مجلس نماینده‌گان برای ابطال برگه نقطه‌دار رأی دادند. از این میان ۱۶ رأی باطل و سه رأی سفید اعلام شد.
رأی جنجالی که یک نقطه اضافی داشت، به نفع میررحمان رحمانی استفاده شده بود.
با این حال، مجلس نماینده‌گان، ملک قیس را به عنوان رییس موقت برای برگزاری انتخابات ریاست مجلس نماینده‌گان انتخابات کردند. این انتخابات قرار است فردا سه‌شنبه، چهارم سرطان برگزار شود.
هیأت اداری موقت هم‌چنان امروز اعلام کرد که میر رحمان رحمانی می‌تواند در مرحله بعدی انتخابات بار دیگر نامزد شود.