رئیس جمهور غنی به آذربایجان رفت

نگاه نو_ «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان عصر امروز در راس یک هیات عالی‌رتبه دولتی جهت شرکت و سخنرانی در مجمع جهانی باکو، به آذربایجان سفر کرد و جایزه بین‌المللی نظامی گنجوی را نیز دریافت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری، «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان عصر امروز در راس یک هیات عالی‌رتبه دولتی جهت شرکت و سخنرانی در مجمع جهانی باکو، به آذربایجان سفر کرد و جایزه بین‌المللی نظامی گنجوی را نیز دریافت خواهد کرد.

غنی در جریان این سفر با الهام علی اوف رئیس‌جمهور آذربایجان دیدار خواهد داشت و بر روی گسترش هرچه بیشتر همکاری‌ها و روابط میان دوکشور و مسائل منطقه‌ای بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

همچنین در این سفر توافقتنامه‌ای در عرصه مخابرات و تکنولوژی و تفاهمنامه‌هایی در بخش‌های همکاری‌های فرهنگی و خط آهن میان دوکشور به امضای روسای جمهور افغانستان و آذربایجان می‌رسد.