رئیس جمهور دستور نشر فهرست غاصبین ملکیت‌های عامه در کابل را داد

رئیس جمهور محمد اشرف غنی به شاروال و والی کابل دستور داده است که فهرست غاصبین ملکیت‌های عامه را به زودی نشر کنند.

نگاه نو_ در خبرنامه ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور غنی گفته شده: “افرادی‌که مانع این تصمیم می‌شوند ممنوع الخروج و به پنجۀ قانون سپرده شوند.”

او این را در نشست موسوم به گفتمان ملی با شهروندان کابل عصر دیروز در ارگ گفته است.

در این نشست شماری از باشندگان نواحی اول، دوم، هشتم، نهم و شانزدهم شهر کابل حضور داشتند و مشکلات و پیشنهاد‌های شان را در عرصه‌های مختلف بیان کردند.

غصب زمین و آزار و اذیت شاگردان دختر در کابل از مسائل بودند که آنها خواهان رسیدگی به آن شدند.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست از فرمانده پولیس کابل خواست که اقداماتی را برای جلوگیری آزار و اذیت شاگردان دختر در اطراف مکتب‌های دخترانه و سایر مکان‌های عامه در پایتخت روی دست بگیرد.