رئیس‌جمهور: ‌‌‌‌هدف قرار دادنِ رسانه‌‌‌‌‌ها و غیرنظامیان جرم جنگی است

‌‌‌‌رئیس‌جمهور غنی حمله بر موتر حامل کارمندان شبکۀ تلویزیون خورشید را محکوم نموده و گفته که هدف قرار دادن رسانه‌‌‌‌‌ها و غیرنظامیان جرم جنگی است.

نگاه نو_ آقای غنی این را در یک پیام تویتر نوشته است.

پیری مایدون سفیر اتحادیۀ اروپا برای افغانستان نیز در یک پیام تویتر گفته است، خاموش ساختن خبرنگاران آن‌ها را نیرومندتر می‌سازد.

فردوس فرامرز ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سخن‌گوی قوماندانی امنیۀ کابل در مورد رویداد دیروز به رادیو آزادی گفت: “در این رویداد دو تن شهید شده اند، ‌‌‌‌‌آن‌ها کارمندان خورشید نبودند، چهارتن زخمی اند که شامل سه کارمند تلویزیون خورشید اند.

کسی تا حال ‌‌‌‌‌مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است.

قبل از این طالبان به رسانه‌‌‌‌‌ها هشدار داده بودند که از تبلیغات به گفته ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آن‌ها حکومتی و نشرات ضد طالبان دست بردارند در غیر صورت هدف حملات قرار خواهند گرفت.