دیده‌بان حقوق بشر از تخطی‌های جدی نظامی در افغانستان خبر داد

دیده‌بان حقوق بشر یا “Human Rights Watch” می‌گوید، نیرو‌های قطعات خاص امنیت ملی افغانستان تحت حمایت سازمان استخباراتی امریکا، تخطی‌های جدی را در جریان عملیات‌ها مرتکب شده اند.

نگاه نو_ در گزارش دیدبان حقوق بشر که امروز (۳۱ اکتوبر) نشر شد؛ آمده که، نیروهای قطعات خاص امنیت ملی افغانستان به کشتار غیرنظامیان، ناپدید شدن‌های جبری، حملات هوایی بدون تفکیک و دیگر برخوردهای فراقانونی مرتکب شده اند.

دیده‌بان حقوق بشر برخی از این تخطی‌های فراقانونی را جرایم جنگی خوانده است.

این گزارش یافته‌های بین سال های ۲۰۱۷ الی ۲۰۱۹ میلادی است که براساس مصاحبه با قربانیان و شاهدان عینی در ولایت‌های مختلف افغانستان نشر شده است.

دیده‌بان حقوق بشر گفته که در این مدت چهارده قضیه را بررسی کرده است.

حکومت افغانستان تا کنون در مورد این گزارش واکنشی نشان نداده است.