دو کودک از هر پنج کودک از مکتب محروم استند

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، گفته‌است که از هر پنج کودک در افغانستان، دو کودک از مکتب محروم استند.

نگاه نو_ این گزارش به بررسی میزان دسترسی کودکان به مراقبت‌های صحی، آموزشی، تغذیه و امنیت آنان در ۱۷۶ کشور جهان پرداخته است؛ و همچنان مواردی چون کودکان کار، ازدواج زیر سن، بی‌جاشده‌گان کودک در نتیجۀ جنگ و کشتار را، شامل می‌شود.

در این گزارش آمده‌است که با وجود اینکه افغانستان در جریان دو دهۀ اخیر شاهد پیشرفت‌های چشم‌گیری بوده‌است، مانند کاهش یافتن ۴۴ درصدی ازدواج زیر سن در ۲۰ سال گذشته، میلیون‌ها کودک تاهنوز از دسترسی به بسیاری از خدمات، محروم استند.

گزارش می‌افزاید که میزان مرگ‌ومیر در کودکان زیر پنج سال، به ۶.۷۹ در صد، کودکانی که از رشد بازمانده‌اند به ۴۰.۹ در صد، کودکانی که از مکتب بازمانده‌اند به ۴۱.۹ در صد و کودکان کارگر به ۲۹.۴ درصد می‌رسد که این موارد به عنوان چالش اصلی‌ روی زندگی کودکان در سراسر کشور به حساب می‌آید.

بر بنیاد گزارش یونیسف، به گونۀ شگفتی‌آوری ۸۸ درصد از کودکان بین سنین ۶ الی ۲۴ ماه روزانه به درستی تغذیه نمی‌شوند.

گزارش می‌افزید که منازعات روان در افغانستان کودکان را از دسترسی به امکانات محروم می‌کند.

در این گزارش افزوده شده‌است که آمارگیری این نهاد نشان می‌دهد که ۱۵ درصد از کودکان افغانستان درنتیجۀ جنگ و درگیری مجبور به ترک محل سکونت شان شده‌است.

بسیاری از این کودکان به فرصت‌های آموزشی دسترسی ندارند یا مکاتب شان توسط گروه‌های مسلح مورد استفاده قرار گرفته ویا برای اهداف نظامی، استفاده شده‌است.

گزارش می‌افزاید که آموزش، برای آینده افغانستان یک مسألۀ حیاتی است، و در حالی که از سال ۲۰۰۱ بدین سو، دسترسی کودکان افغان به آموزش افزایش چشمگیری داشته‌است –به ویژه دسترسی دختران- در جریان سال های گذشته مکاتب، استادان و دانش آموزان هماره مورد حمله قرار گرفته‎اند.

به گزارشی که به کمک صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد منتشر شده‌است، در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۸، ۸۷۰ حمله، تهدید یا ترساندن دانش آموزان، امکانات یا کارکنان و یا درگیری در محیط مکاتب از سوی حکومت، به ثبت رسیده‌است.

در حال حاضر، تقربیا یک هزار مکتب از سوی گروه‌های مسلح غیرمسؤول، نیروهای امنیتی افغان و یا نیروهای بین‌المللی تخریب، ویران و اشغال شدهاست و یا هم به خاطر جنگ و درگیری بسته شده‌است.