دوچرخه‌سواران راه لاجورد به ترکیه رسیدند

گروۀ دوچرخه‌سواران راه لاجورد، با رکاب‌ زدن بیش از دوهزار کیلومتر، به ترکیه رسید.

نگاه نو_ این گروۀ بیش از یک ماه پیش سفر شان را از شهر هرات آغاز کردند و با گذشتن از ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان خودشان را به ترکیه رسانیدند.

این دوچرخه‌سواران افغان در این مسیر پیام‌های صلح‌خواهی شهروندان کشور را به مردم کشورهای عضو راه لاجورد رسانیده‌اند.

محمد صدیق جامی، مسؤول گروۀ دوچرخه‌سواران راه لاجورد در این باره گفت: «ما این سفر خودرا آغاز کردیم و ادامه می‌دهیم و ما در این مدت که ما در این کشورها مسافرت داشتیم و رکاب می‌زدیم تا اندازۀ زیادی توانستیم که به هدف خود برسیم و پیام صلح و دوستی را به مردمان این کشورها رساندیم.»

دوچرخه‌سواران افغان در مسیر راه لاجورد با استقبال گرم باشنده‌گان کشورهای عضو این راه و نیز گردشگران روبه‌رو شده‌اند.

نوئل، گردشگر سویسی گفت: «من فکر می‌کنم که خیلی ایدۀ خوبی است؛ زیرا وقتی مردم با شما برخورد می‌کنند و با شما صحبت می‌کنند می‌گویند که مردم افغانستان چقدر خوب و دوستانه هستند.»

مقام‌های کشورهای عضو راه لاجورد، تلاش کرده‌اند تا این گروه دوچرخه سواران افغان با مشکلات روبه‌رو نشوند.

فرهاد علی اوف، معاون فدراسیون ملی دوچرخه سواری آذربایجان اظهار داشت: «کشور آذربایجان هم‌کاری‌های همه جانبه را با ورزشکاران افغانستان انجام خواهد داد با پیشنهاد ورزشکاران افغانستان از این کشور در هر شرایطی زمینه ارتباط ورزشی نیز صورت خواهد گرفت.»

گروۀ دوچرخه‌سواران راه لاجورد به تاریخ ۳۰ ماه حمل، سفر ورزشی شان را از شهر هرات آغاز کردند. این گروه، قرار است دوهزار کیلومتر دیگر را نیز رکاب بزند تا به هدف نهایی یعنی شهر استانبول ترکیه برسند.