دوستم: درصورتی‌که نتایج نهایی انتخابات تقلبی اعلام شود، حکومت موازی اعلام می‌کنیم

جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری هوشدار می‌دهد درصورتی‌که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری تقلبی اعلام شود، “حکومت موازی” اعلام خواهد کرد.

نگاه نو_ جنرال دوستم ازتیم انتخاباتی ثبات‌وهمگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حمایت می‌کند.

آقای دوستم که به گردهمایی امروز هواداران خود به‌مناسبت بزرگداشت از سالروز امیرعلی شیر نوایی در شبرغان گفت: “اگر تقلبی حکومت اعلان شد، پس چه می‌کنیم‌؟ ما هم حکومت بالمثل اعلان کرده می‌مانیم، تیم ثبات‌وهمگرایی. والی‌ها اگر طرفدار ما مردم باشند باشند، نباشند والی صاحب‌ها می‌فهمند و بروند پشت کاروبارشان.”

تیم ثبات‌وهمگرایی هنوز درمورد نظر رسمی خود را اعلام نکرده است.

انتخابات ریاست جمهوری به‌تاریخ ششم میزان برگزار شد ولی نتایج نهایی آن هنوز اعلام نشده است.

نتایج ابتدایی رئیس جمهور غنی را برنده اعلام کرده است.