ده‌ها بست در دستگاه دیپلماتیک کشور «تنقیص» می‌شود

نگاه نو_ سرپرست وزارت امور خارجه که به تازه‌گی «بسته اصلاحی» این وزارت را به ریاست جمهوری سپرده است، می‌گوید که برای جلوگیری از «تورم تشکیلاتی»، ده‌ها بست در نماینده‌گی سیاسی وزارت امور خارجه «تنقیص» خواهد شد.

ادریس زمان، سرپرست وزارت امور خارجه، روز سه‌شنبه، هفدهم جدی، در یک نشست خبری، بسته اصلاحی وزارت امور خارجه را در چهار محور توضیح داد. به گفته او، این محورها شامل متحول‌ساختن دستگاه سیاست خارجی، اصلاح روند استخدام، متحول کردن روند‌های کاری و ایجاد کنسولی می‌باشد.

او از محور اول زیر نام «متحول‌ساختن» دستگاه سیاست خارجی و نماینده‌گی سیاسی وزارت امور خارجه و کنسولی یاد کرد. ادریس زمان گفت که در این محور و بر اساس بسته اصلاحی وزارت خارجه، ۱۰۰ بست در نماینده‌گی‌های سیاسی و ۶۸ بست در تشکیل داخلی وزارت امور خارجه تنقیص خواهد شد.

زمان افزود که این تنقیصات در «چوکات تقاعدی» کارمندان وزارت امور خارجه در دو سال آینده اجرا خواهد شد.

طبق معلومات سرپرست وزارت امور خارجه، تشکیل ۴۴ نماینده‌گی سیاسی کمتر از «۱+۴» نفر، تشکیل ۱۳ نماینده‌گی سیاسی وزارت امور خارجه نیز «۱+۵» نفر خواهد بود. هم‌چنان ۱۳ نماینده‌گی سیاسی دیگر وزارت امور خارجه که بیش‌تر در کشورهای منطقه واقع شده است، بیش از «۱+۵» تشکیل خواهد داشت.

زمان توضیح داد که ساختاری کمتر از «یک به علاوه چهار» به این معنا است که در کنار یک سفیر کمتر از چهار دیپلمات در نماینده‌گی سیاسی وزارت امور خارجه کار خواهند کرد.

ادریس زمان گفت که با اجرای «تنقیصات» در تشکیل وزارت امور خارجه، بیش از یک میلیارد افغانی صرفه‌جویی خواهد شد که برای بهبود زیرساخت‌های این وزارت به مصرف می‌رسد.

سرپرست وزارت امور خارجه از جانب دیگر می‌گوید که در «بسته اصلاحی» ادغام چهار معینیت و دو ریاست نیز پیشنهاد شده است. طبق این پیشنهاد، معینیت جدید کنسولی ایجاد، اما معینیت اداری از تشکیل وزارت امور خارجه حذف خواهد شد.

ادریس زمان در مورد نحوه استخدام نیز گفت که بسته اصلاحی تدوین قانون ویژه برای کارمندان وزارت خارجه پیشنهاد شده است. او هم‌چنان گفت که افراد بر اساس رقابت و لیاقت در وزارت امور خارجه استخدام خواهند شد و در این بخش نقش «سیاسیون، وزیر خارجه و معینانش» به صفر رسیده است.

سرپرست وزارت امور خارجه می‌گوید که پیش‌شرط استخدام در وزارت امور خارجه معیار زبان خارجی تعیین شده است که باید هر متقاضی کار آن را در چند مرحله از سر بگذراند.

ادریس زمان این روندها را «پیچیده و چندمرحله‌ای» توصیف کرد و گفت که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کمیسیون روابط بین‌المللی مجلس نماینده‌گان از این روند نظارت خواهند کرد.

اصلاحات در وزارت امور خارجه یکی از روندهای جنجالی است. پیش از این کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در زمان حضور صلاح‌الدین ربانی به حیث متصدی این وزارت، شکایت کرده بود که این اداره در برابر اصلاحات مقاومت می‌کند.

پس از کناره‌گیری صلاح‌الدین ربانی، رهبری جدید این وزارت با شعار اصلاحات اقتصادمحور بسته اصلاحی در وزارت امور خارجه، یک بسته اصلاحی را تهیه کرده است.