دستگیری۶ افغان به اتهام تروریزم و قاچاق انسان در بوسنیا

شش پناهجوی افغان به اتهام ارتباط با تروریزم و قاچاق انسان امسال در بوسنیا-هرزگوینا بازداشته شده اند.

نگاه نو_ در گزارش آمده که از جمع شش نفر، پنج تن‌شان به دخیل بودن در تروریزم و یکی دیگر هم در قاچاق انسان و جرایم سازمان یافته مظنون شناخته شده‌اند.

وزارت خارجه این کشور گفته‌است که این شش نفر امنیت و نظم عامه را تهدید می‌کنند و از این کشور اخراج می‌شوند.

به دنبال آن که هنگری و صربیا سرحدات‌شان را بستند، از سال ۲۰۱۸ به این‌سو، بیش از ۲۵ هزار مهاجر بیشترینه از افغانستان، پاکستان، عراق و ایران وارد بوسنیا-هرزگوینا شده‌اند.