دسته‌های عبدالله، نبیل و حکمتیار: فیصله کمیسیون شکایات سیاسی است

دسته‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت‌الله نبیل فیصلۀ روز گذشتۀ کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را سیاسی می‌دانند.

نگاه نو_ این دسته‌های انتخاباتی، ادعا می‌کنند که تصمیم کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در نتیجۀ فشارهای داخلی و خارجی گرفته شده‌است و قانونی نیست.

فضل هادی وزین، معاون دستۀ انتخاباتی گلبدین حکمتیار می‌گوید که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی نتوانسته‌است دربارۀ شکایت‌های انتخاباتی تصمیم مستقل بگیرد: «متأسفانه کمیسیون شکایات هم نتوانست مطابق توقعات مردم افغانستان فیصله تاریخی کند و قانون را تطبیق کند؛ این فیصله، یک فیصلۀ سیاسی است، بحران انتخابات را پایان نمی‌دهد و این بحران را بیشتر می‌سازد.»

فضل احمد معنوی، مسؤول ناظران دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله نیز بیان داشت: «خواستند که یک مسؤولیت را از شانۀ خود دور سازند و واضح است فشارهایی که وجود داشته، نتوانستند زیر فشار مقاومت کنند و مسؤولیت شان را نتوانستند درست انجام بدهند.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌‎های انتخاباتی، روز گذشته (چهارشنبه، ۱۶دلو) بر تفتیش ویژۀ بخشی از ۳۰۰هزار رأی جنجالی و منازعه برانگیز فیصله کرد.

دستۀ انتخاباتی اشرف غنی، از این تصمیم کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی استقبال می‌کند.

اجمل هودمن، مسؤول فنی دستۀ انتخاباتی اشرف غنی گفت: «نظر ما از نخست با تیم‌های دیگر متفاوت بود؛ آنان با فیصله‌هایی که به نفع شان نبود آن را غیرقانونی می‌دانستند، اما ما این تصمیم‌ها را می‌پذیریم.»

نهادهای ناظر بر روند انتخابات، می‌گویند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، روند انتخابات را پیچیده‌تر ساخته‌است.
یوسف رشید، رییس اجراییه بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان در این باره بیان داشت: «چون دو تکت انتخاباتی خواست‌های متفاوت و متضاد داشت و کمیسیون نخواست خود را طرف بسازد این فیصله برای شان مصؤن تر بود.»

در همین حال، حبیب‌‎الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این کمیسیون آماده‌است تا این آرا را تفتیش کند: «هر وقت تصمیم‌های کمیسیون شکایات به ما برسد ما تطبیقات را آغاز می‌کنیم.»

انتخابات افغانستان، در حدود چهار و نیم ماه پیش برگزار شد، اما تاکنون از نتایج نهایی آن خبری نیست.