در یک سال ۱۰۰۳ زن درهرات به بیماری سرطان پستان مبتلا شده‌اند

مسؤولان شفاخانۀ حوزه‌یی ولایت هرات، می‌گویند که بیماری سرطان پستان در این ولایت افزایش یافته‌است.

نگاه نو_ بربنیاد آمارهای این شفاخانه، در جریان یک سال در حدود ۱۰۰۳زن به بیماری سرطان پستان مبتلا شده‌اند.

مسؤولان این شفاخانه، می‌گویند که این آمار محصول پژوهش آنان در بخش «ماموگرافی» این شفاخانه است.

این پژوهش، هم‌چنان نشان می‌دهد که بیماری سرطان پستان در هرات از سال ۲۰۱۳بدینسو سیر صعودی داشته‌است.

عادله اکبری که استاد دانشگاه است، شش ماه با بخش ماموگرافی شفاخانۀ حوزه‌یی هرات در انجام این پژوهش همکاری کرده‌است: «نتایج تحقیق ما نشان داد که فقط ۳.۳درصد خانم‌ها – که یک رقم بسیار پایینی است – دربارۀ سرطان پستان معلومات دارند…. و میزان بالایی زنان معلومات نداشتند.»

افزایش این بیماری، باشنده‌گان ولایت هرات را نگران کرده‌است.

نوریه محمدی، باشندۀ هرات گفت: «یک مدتی نگران بودم که این بیماری ارثی باشد؛ چون یک خواهرم این بیماری را دارد و من به شفاخانه آمدم تا معاینه کنم.»

فائزه ابراهیمی، باشندۀ دیگر هرات نیز بیان داشت: «زنان باید خودآزمایی بکنند و به شفاخانه‌ها بروند معاینه کنند تا قبل از دچار به این مرض، پیشگیری کنند.»

مسؤولان شفاخانۀ حوزه‌یی هرات و کسانی‌که در انجام پژوهش روی بیماری سرطان پستان در هرات دخیل بوده‌اند، می‌گویند که نتایج پژوهش شان را با وزارت صحت عامه در میان خواهند گذاشت تا برای آگاهی‌دهی برای پیشگیری و مقابله با این بیماری، اقدام شود.