در سومین رای‌گیری مجلس موفق به تعیین رئیس نشد

اعضای مجلس نمایندگان افغانستان برای سومین بار هم موفق به انتخاب رئیس این مجلس نشدند.

نگاه نو_ پس از آنکه دیروز دومین دور رای‌گیری برای انتخاب رئیس مجلس
نمایندگان افغانستان به نتیجه نرسید، امروز دور سوم رای‌گیری میان چهار نامزد جدید برگزار شد.

نامزدان پست ریاست مجلس نمایندگان افغانستان، امروز چهارشنبه (۵تیر/سرطان) خان آقا رضایی، نماینده ولایت کابل، خان محمد وردک، نماینده ولایت کابل، صدیق احمد عثمانی، نماینده ولایت پروان و عبدالستار حسینی، نماینده ولایت فراه بودند. از این میان، خان آقا رضایی و خان محمد وردک به مرحله دوم راه یافتند.

پس از شمارش آرا آقای رضایی با کسب ۸۴ رای و آقای وردک با کسب ۱۰۵رای نتوانستند آرای لازم را به دست آورند. در مجلس امروز ۲۳۱ نماینده حضور داشتند و براساس مبنا، تعداد آرای نامزد برنده باید ۱۱۶ رای می‌بود. در این دور رای‌گیری ۳۸ رای سفید و ۴ رای باطل اعلام شد.

خان آقا رضایی از ولایت پنجشیر و نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان است. آقای رضایی دانش‌آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه پنسلوانیای آمریکا است. او قبلا عضو اتاق تجارت بین‌المللی افغانستان نیز بوده است.

خان محمد وردک، نماینده مردم کابل و در رشته اقتصاد تحصیل کرده است. آقای وردک مالک کارخانه “خان استیل” نیز است. او پیش از این تاجر و عضو هئیت اتاق تجارتی افغانستان بوده است.

انتخاب رئیس پارلمان افغانستان به بار سوم کشید
رای‌گیری بر سر اعتبار برگه رای با نقطه؛ پارلمان افغانستان همچنان بی‌رئیس ماند
اولین جلسه دور هفدهم پارلمان افغانستان با تنش آغاز شد

در مجلس امروز ۲۳۱ نماینده حضور داشتند و براساس مبنای ۵۰%+۱ تعداد آرای نامزد برنده باید ۱۱۶ رای می‌بود.
اصول وظایف داخلی درباره انتخاب رئیس مجلس نمایندگان
در ماده هشتم اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان افغانستان درباره نحوه انتخاب رئیس مجلس آمده است: انتخاب رئیس مجلس نمایندگان تحت ریاست رئیس موقت به اساس رای‌گیری سری و مستقیم برای یک دوره تقنینیه به اکثریت حاضر به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

اعضا در داخل جلسه عمومی خود را به ریاست نامزد می‌کنند. هرگاه هیج یک از نامزدان در نتیجه رای‌دهی دور اول اکثریت حاضر را نتواند به دست بیاورد، دور دوم رای گیری صرف بین دو نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورده‌اند دایر و عضو برنده اعلام می‌گردد که آرای اکثریت حاضر را کسب کنند.

هرگاه نامزدان مذکور در دور دوم نتوانند اکثریت حاضر را به دست بیاورند، رای گیری دوباره برگزار می‌گوید و نامزدان مذکور حق نامزد شدن را در دور جدید ندارند.

انتخابات نهایتا تا سه نوبت تکرار می‌شود.

هرگاه هیج یک از نامزدان نتوانست در سه نوبت جدید اکثریت حاضر را به دست بیاورند، رای‌گیری میان دو نامزدی که بیشترین درصد آرا را در دورهای مختلف گرفته دایر و عضو برنده اعلام می‌گردد که آرای اکثریت حاضر را کسب کنند. هرگاه هیج یک نامزدان نتوانست اکثریت حاضر را کسب کند، از این دو تن، نامزدی که بیشترین آرا را بدست آورده است، به رای‌گیری علنی جهت رد یا تایید گذاشته می‌شود.