درد مضاعف تنهایی؛ آلزایمر چه بر سر سهیلا صدیق آورده‌است

سهیلا صدیق، نخستین جنرال زن و از پزشکان پرآوازۀ کشور که نزدیک به چهل سال عمرش را در شفاخانۀ سردار محمد داوود در کابل کار کرد، از نزدیک به پنج سال به این سو در این شفاخانه بستری است.

نگاه نو_ پزشکان در این شفاخانه می‌گویند که سهیلا صدیق به بیماری آلزایمر گرفتار است و هیچ‌کسی را نمی‌شناسد.

سهیلا صدیق، ۷۱ سال پیش در شهر کهنأ کابل به دنیا آمد. او در سال ۱۳۴۵هجری خورشیدی که دانش‌جوی دانشگاه طب کابل بود برای ادامۀ تحصیلات به روسیه رفت و سند دکترا را از آنجا به دست آورد.

او پس از آن در شفاخانه سردار محمد داوود آغاز به کار کرد. از داکتر سهیلا همچون جراح شایسته یاد شده‌است. خانم صدیق، از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۴ میلادی وزیر صحت‌عامه نیز بود.

او اکنون در بستر بیماری افتاده‌است و هیچ‌کسی از بستگانش و اعضای فامیلش در کنار او نیستند. سهیلا صدیق، تاکنون ازدواج نکرده‌است و از نزدیکانش هم کسی در کابل نیست.

پرستاران در شفاخانۀ سردار داوود اکنون از او پرستاری می‌کنند.

امان‌الله، سر طبیب شفاخانه سردار محمد داوود گفت: «جناب دگر جنرال سهیلا صدیق، جراح عمومی سردار محمد داوود خان است که در این اواخر به بیماری الزایمر یا زوال حافظه گرفتار شده، که مریض حتا نزدیک ترین اقارب خود را نمی‌شناسد.»

طلا بی بی، یکی از سه زنی است که در مدت پنج سال از وی پرستاری می‌کنند. او می‌گوید که سه سال پیش نیز در هنگام حملۀ مهاجمان انتحاری بر این شفاخانه، داکتر سهیلا در همین اتاق بستری بود: «از پنج سال تا حال کدام تغییری نکرده ما خدمتش را کرده‌ایم و خدمت می‌کنیم.»