درآمد هنگفت طالبان از گمرک‌ها و جمع‌آوری عشر و زکات

گمرک طالبان از کالاهای بازرگانی خلاف توقعات بسیار منظم است، این گروه بر اساس یک لست در گمرک‌های خود از کالاهای مختلف بهای مشخصی مالیه می‌گیرد.

نگاه نو_ بر بنیاد یافته‌های سلام‌وطندار درآمد سالانۀ طالبان از گمرک‌ها و جمع‌آوری عشر و زکات از سراسر افغانستان به رقمی بیش از ۲۲ ملیارد افغانی (۲۲٫۷۶۱٫۶۰۰٫۰۰۰) می‌رسد.

گمرک طالبان از کالاهای بازرگانی خلاف توقعات بسیار منظم است. این گروه بر اساس یک لست در گمرک‌های خود از کالاهای مختلف بهای مشخصی مالیه می‌گیرد. مالیۀ کالاها نسبت به حجم موترها فرق دارند؛ مثلاً تعرفۀ گمرک طالبان از موتر شش تیرۀ حامل مواد خوراکه ۴ هزار افغانی، ۱۰ تیره ۸ هزار افغانی و ۱۶ تیره ۱۲ هزار افغانی است. مالیۀ طالبان از موترهای حامل پرزه‌جات از موترهای باربری ۱۰، ۱۲ و ۱۶ تیر به ترتیب ۸۵۰۰، ۱۷۰۰۰ و ۲۵۵۰۰ افغانی است. رقم مالیه از موترهای ادویه نیز به ۱۱، ۲۲ و ۳۳ هزار افغانی می‌رسد.

به صورت میانگین روزانه از شاهراه‌های حوزۀ شمال، جنوب، شرق و غرب روزانه بیش از ۳۰ موتر باربری در رفت‌وآمدند و این رقم برای حوزۀ کابل به ۲۰۰ تا ۳۰۰ موتر می‌رسد.

خبرنگاران سلام‌وطندار روایت‌های جالبی از گمرک طالبان دارند. آنان می‌گویند، نظم در این گمرک‌ها حرف اول را می‌زند و مردم با پیشانی باز و خوشی گمرک کالاهای تجارتی خود را می‌پردازند، در حالی که این وضعیت در گمرک‌های دولتی کاملاً برعکس است.