دختر افغانی مقیم ساوه در اثر آتش سوزی جان باخت

نگاه نو_ «حسین معمارنیا» روز چهارشنبه، گفت: این حادثه شب گذشته رخ داد که بر اثر آن دختر تبعه کشور افغانستان دچار سوختگی ۱۰۰ درصد شد.
وی افزود: با وجود اعزام نیرو های اورژانس کد سلفچگان، این دختر جوان به دلیل شدت سوختگی پیش از رسیدن به بیمارستان فوت کرد.
معمارنیا اظهار کرد: جسد این دختر افغانستانی اکنون برای بررسی های بیشتر در پزشکی قانونی قرار دارد.
به گفته معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ساوه، با تشکیل پرونده در پلیس آگاهی ساوه تحقیقات در مورد دلایل این حادثه و احتمال خودسوزی متوفی با پرس و جو از اعضای خانواده در جریان است.
در شهرستان ساوه حدود پنج هزار نفر از اتباع خارجی در مهمانشهر شهید ناصری واقع در شرق ساوه حوالی روستای طراز ناهید اقامت دارند.