دبیرخانه شورای عالی صلح لغو شد

صدیق صدیقی، امروز در یک نشست خبری اعلام کرده که محمد اشرف غنی فرمان لغو دبیرخانه شورای عالی صلح را صادر کرده است.

نگاه نو_ او گفت که ایجاد وزارت دولت در امور صلح براساس خواست جرگه مشورتی صلح افغانستان بود که در ماه ثور/اردیبهشت برگزار شد.

سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان افزود که رئیس جمهوری افغانستان نیز این وزارت را بر اساس یک اقدامی که برای صلح نیاز است، ایجاد کرده است.

او گفت که تمام اموری را که در گذشته دبیرخانه شورای عالی صلح افغانستان انجام می‌داد از امروز به وزارت دولت در امور صلح واگذار شده است.

آقای صدیقی در نشست خبری خود گفت که شورای عالی صلح لغو شده ولی بعدا در توییتر خود نوشت که فقط دبیرخانه این شورا لغو شده است.

چندی قبل رئیس جمهوری افغانستان، با ایجاد وزیر دولت در امور صلح، عبدالسلام رحیمی، رئیس دفتر پیشین خود را به عنوان وزیر آن تعیین کرد.

شورای عالی صلح افغانستان که از سال ۱۳۸۹ تاکنون امور صلح این کشور را رهبری می‌کرد.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در سال ۱۳۸۹ در نشستی با حضور شماری از رهبران جهادی و سیاسی این کشور شورای عالی صلح را ایجاد کرد.

رئیس دفتر اشرف غنی وزیر دولت در امور صلح شد
کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان شد
شورای عالی صلح افغانستان: دولت در نشست عربستان شرکت نکند
خلیلی: گفت‌وگوهای صلح تنها به عهده شورای عالی صلح افغانستان است
تشکیل این شورا یکی از پیشنهادهای عمده جرگه مشورتی صلح بود که در نیمه جوزا/خرداد سال ۱۳۸۹ برگزار شده بود.

علاوه بر شورای عالی صلح در بهار امسال (۱۳۹۸) آقای غنی “شورای عالی مصالحه” را ایجاد کرد که آن نیز در ساختار دولت افغانستان فعالیت می‌کند.

اعضای شورای عالی مصالحه نیز شامل چهره‌هایی همانند حامد کرزی، رئیس‌جمهوری پیشین، عبد رب الرسول سیاف، محمد محقق و اسماعیل خان از رهبران جهادی و شمار دیگر از سیاسیون، مقام‌های ارشد دولتی و نمایندگان جامعه مدنی، روحانیون و زنان هستند.

علاوه بر آن چندی قبل دولت تیم ۲۵۰ نفری مذاکره کننده را تعیین کرده که شماری از آنان نه عضو شورای عالی صلح هستند و نه از اعضای شورای عالی مصالحه به حساب می‌آیند.