دانش; تحمیل جنگ نیابتی زیر نام صلح

معاون دوم رییس‌جمهور تأکید دارد که نباید کشورهای خارجی به جای مردم افغانستان در بارۀ صلح تصمیم بگیرند.

نگاه نو_ سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور می‌گوید که کشورهای منطقه نباید زیر نام صلح، در تلاش تحمیل جنگ نیابتی دیگر در افغانستان باشند.
آقای دانش، هم‌چنان می‌افزاید که حکومت افغانستان از هم‌کاری کشورهای منطقه و جهان در راستای تسهیل روند صلح استقبال می‌کند، اما این کشورها نباید به جای مردم افغانستان تصمیم بگیرند.
معاون دوم رییس‌جمهور که پس از چاشت روز جمعه (۳ حوت) در یک مراسم در کابل سخن‌ می‌زد، هرچند از کشور خاصی نام نبرد، اما گفت که افغانستان و ایالات متحده یک پیمان استراتیژیک دارد و مبنای هم‌کاری این دو کشور نیز این پیمان است.
او افزود: «از کشورهای خارجی دور و نزدیک که در صلح افغانستان دخیل استند، انتظار داریم که نقش سازندۀ مثبت و تسهیل کننده داشته باشند، اما به جای مردم افغانستان تصمیم نگیرند. کشورهای منطقه هم نباید فکر کنند که این بار زیرنام صلح، یک نوع جنگ نیابتی دیگری را بر افغانستان تحمیل کنند.»
این در حالی است که ایالات متحده در غیبت حکومت افغانستان تاکنون چهار بار با طالبان دیدار و دربارۀ گفت‌وگوهای صلح رأی‌زنی کرده‌اند.
در همین راستا، شماری از سیاسیون افغانستان نیز دو هفته پیش در مسکو با طالبان دیدار کردند و یک اعلامیۀ نُه ماده‌یی را صادر کردند. در این نشست نیز، نماینده‌گان حکومت افغانستان حضور نداشتند.
اما، معاون دوم رییس‌جمهور می‌گوید که هرگونه گفت‌وگو در غیبت حکومت افغانستان بی‌نتیجه است: «در هرنوع گفت‌وگو، حکومت باید به عنوان طرف اصلی گفت‌وگو در نظر گرفته شود. هرنوع گفت‌وگو، بدون حضور حکومت افغانستان، عقیم و بی‌نتیجه است.»
او به سیاسیون افغانستان گوش‌زد کرد که اگر در روند صلح انسجام نداشته باشند، گروه‌های مخالف با پشتیبانی کشورهای خارجی از این فرصت سوء استفاده خواهند کرد.
آقای دانش، گروه طالبان را یک گروه جنگ طلب توصیف کرد که باعث کشتارهای بی‌رویۀ مردم افغانستان شده‌اند: «طالبان نه یک گروه مجاهد که یک گروه جنگ طلبی است که در همکاری با تروریستان بین المللی مردم افغانستان را به مقیاس هزاران نفر کشتند، و جنگ ما در برابر آنان، در دفاع از ارزش‌ها بوده است.»
با این همه، معاون دوم رییس‌جمهور گفت که دروازۀ حکومت برای گفت‌وگو با این گروه باز است؛ اما مشروط بر این‌که پیش‌شرطی در این روند وجود نداشته باشد: «صلح هیچ‌گاه به هیچ صورت به معنای یک امتیاز یک جانبه نیست؛ چه برای حکومت و یا برای طالبان. طالبان باید نخست بدون پیش شرط از جنگ دست بردارد و آتش‌بس را بپذیرند و بعد در جریان گفت‌وگوی منطقی خواست‌های خود را مطرح کنند. جانب حکومت هم باید بدون پیش شرط در گفت‌وگو اشتراک کند و حاضر شود که به عنوان حسن نیست و ایجاد فضای اعتماد، اقداماتی را انجام دهد؛ هم‌چون بحث در بارۀ رهایی یک بخش از زندانیان ویا خارج کردن نام افراد از طالبان از لیست های تحریم.»
سرور دانش اما تأکید کرد که حفظ نظام کنونی، قانون اساسی، آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، آزادی زنان، حقوق بشر و دستاوردها در عرصه‌ فعالیت‌های مدنی، از خط سرخ‌های حکومت در این گفت‌وگوها خواهد بود.
آقای دانش، در بخش دیگر از سخنانش، با طرح ایجاد ادارۀ موقت نیز مخالفت کرد. او گفت این کار به معنای برگشت به گذشته است.