داستان پزشک جاپانی که الگوی رفتاری کودکان افغان شده‌است

«نشر گهواره» اخیرأ دو داستان تازه دربارۀ زنده گي تتسو ناكامورا، پزشک جاپاني که سال پار در تیراندازی تفنگ‌داران ناشناس در ننگرهار افغانستان جان باخت، نوشته‌است.

نگاه نو_ اين دو كتاب، به‌ نام‌هاي «كاكا مراد» و «كاكامراد و جعبۀ جادويي» توسط ذبيح مهدي و حضرت وهريز نوشته شده‌اند و تصویرهای این کتاب‌ها توسط دو هنرمند ايراني و روسي کشیده شده‌اند.

نويسنده‌گان اين دو كتاب ويژۀ كودكان، مي‌گويند كه زنده‌گي ناكامورا آموزه‌هایی از مهرباني و انسانیت است و با وارد کردن داستان‌های او در ادبیات کودکان خواسته‌اند که الگوی فکری کودکان افغانستان را تغییر بدهند.

پیش از این معمولأ در کتاب‌های درسی کودکان افغانستان، قهرمان‌های جنگ جا داشت و دربارۀ آن‌ها سخن گفته شده بود.

ذبيح مهدي در این باره گفت: «ما با همین انگیزه شروع به کار کردیم که می‌خواهیم به کودکان افغانستان الگوهای متفاوت رفتاری را ارایه بکنیم و یکی از این الگوها می‌تواند دکتر ناکامورا باشد که به کودکان ما یاد می‌دهد که چطور با کارگیری از اندک‌ترین امکانات دست داشته، بیشترین استفاده را بکنیم و باعث شویم که تغییرات بسیار بنیادی و مهم در اطراف ما رخ بدهد و زنده‌گی خود ما و زنده‌گی ماحول را متحول بسازد.»

«كاكا مراد و جعبۀ جادويي»، داستان زنده‌گیِ پسر فقیری را روایت کرده‌است که کاکامراد از او می‌خواهد که مهربانی و خرد را بیاموزد.

حضرت وهريز گفت: «پیشکش مهربانی و عرضه خدماتی که کسی از شما تقاضا نکرده باشد و شما ناگزیر به انجام آن نیستید، بزرگواری است و نشان دادن راه‌های اتکا به خود بر یک گروهی از مردم، نشانه‌یی از حکمت و خردمندی است. دقیقأ همان کاری که دکتر ناکامورا برای افغانستان انجام می‌دهد.»

تتسو ناکامورا، رییس یک نهاد جاپانی بود که سی سال زنده‌گی‌اش را وقف بهبود شرایط زنده‌گی برای مردم افغانستان کرد.

او در ماه قوس سال ۱۳۹۸ در حملۀ مسلحانه در ولایت ننگرهار جان باخت. او شهروندی افتخاری افغانستان را داشت. مرگ او با واکنش‌های زیادی به‌همراه شد.