دادستانی کل: کمیسیون انتخابات افراد متهم به شکستن قفل را برکنار کند

دادستانی کل می‌گوید که قضیه افراد متهم به شکستن قفل دروازه ساختمان مرکز اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات به این اداره رسیده است.

نگاه نو_ جمشید رسولی، سخنگوی این اداره روز چهارشنبه (۸ عقرب/آبان) به رادیو آزادی گفت به‌زودی بررسی‌ها از افراد متهم به شکستن قفل دروازه ساختمان مرکز اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات که به این اداره معرفی شده‌اند، آغاز می‌شود.

آقای رسولی اما تأکید می‌کند که براساس قانون انتخابات، نخست باید از برکناری این افراد به لوی سارنوالی اطمینان داده شود.

او گفت: از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته شده تا مطابق قانون افرادی را که در این قضیه متهم هستند، از وظایف‌شان سبکدوش کند تا سارنوالی در این زمینه بررسی‌های بیشتری انجام دهد. همکاران ما این قضیه را مانند سایر قضایا با جدیت دنبال و بررسی خواهند کرد و نتایج کار در روشنایی قانون با مردم در میان گذاشته خواهد شد.”

کمیسیون مستقل انتخابات با ارسال نامه رسمی به تاریخ ۴ عقرب سه تن را به اتهام شکستن قفل دروازه ساختمان مرکز اطلاعات این کمیسیون که منجر به توقف دو روزه کار این کمیسیون شد، به هدف پیگیری قانونی به لوی سارنوالی معرفی کرد.

حمید احمدزی مشاور امنیتی دارالانشا، حاجی لطف‌الله مسئول نگهبان‌های ملکی امنیتی و سید اصغر مامور پولیس این کمیسیون مشمول این افراد هستند.

اما کمیسیون مستقل انتخابات در این مکتوب که از سوی حوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون امضا شده از لوی سارنوالی خواسته است تا با هرکسی دیگری که شامل این قضیه باشد نیز برخورد قانونی کند.

قفل دروازه ساختمان مرکز اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات در شب ۲۸ میزان شکسته شد.

این رویداد واکنش‌ها، انتقادها و نگرانی‌های جدی برخی از ستاد‌های انتخاباتی، چهره‌های سیاسی و مردم عادی را به دنبال داشت.

کمیسیون مستقل انتخابات پس از این واکنش‌ها برای بررسی این موضوع هیئتی را تعیین کرد. اما این هیئت گفت که در آرا و مواد حساس هیچ گونه دستبردی صورت نگرفته است.