خلیل‌زاد: در کنار تلاش‌های صلح انتخابات نیز برگزار شود

زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان تاکید دارد که در کنار تلاش‌های صلح باید آماده‌گی برای انتخابات ریاست جمهوری نیز گرفته شود.

نگاه نو_ آقای خلیل‌زاد، می‌گوید، صلحی که منجر به ثبات و یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان جنگ در افغانستان شود، از اولویت‌های حکومت امریکا است، اما خواست‌ها برای رسیدن به صلح مانع آماده‌گی افغان‌ها برای انتخابات نمی‌شود.

آقای خلیلزاد، در تویتی گفته است: “شماری از صاحب‌نظران این روزها پرسش‌های را مطرح کرده اند که برای امریکا در افغانستان چه اولویت دارد؟ صلحی که منجر به ثبات در آن کشور شود برای ما اولویت دارد. اما خواستن صلح مانع افغان‎ها برای امادگی برگزاری یک انتخابات با اعتبار نمی‌شود. باید به پیش برویم، همان‌گونه صلحی که افغان‌ها شایسته آن هستند را تعقیب می‌کنیم و باید برنامه‌ریزی انتخابات شفاف نیز به پیش‌رود”.

در همین حال، شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شهروندان کشور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را یگانه گزینه برای بیرون کشور رفت از چالش‌های موجود می‌دانند.

فرامرز تمنا، یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری اظهار می‌دارد: “هر دو باید تحقق پیدا کند، اما با توجه به این که انتخابات قابل دسترس است و در دست خود افغان ها است خوب است که به سمت انتخابات برویم.”

با این همه، قرار است که انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان سال روان برگزار شود، انتخاباتی که در آن ۱۸ نامزد برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری به رقابت خواهند پرداخت.

گزارشگر: خالد نیکزاد