خطر خشکسالی هنوز هم برخی مناطق را تهدید می‌کند

نگاه نو_ امروز هفدهم جون مصادف به روز جهانی مبارزه با خشکسالی است.

از این روز در سطح جهان با تلاش‌ها به‌خاطر سرسبزی دشت‌ها و جلوگیری از تخریب زمین در شهرها تجلیل می‌شود.

گرچه در سالجاری در افغانستان بارنده گی‌های صورت گرفته، اما هنوز هم خطر خشکسالی در برخی مناطق این کشور وجود دارد.

جوزجان یکی از این مناطق بوده و خطر خشکسالی باشندگان این ولایت را نگران ساخته است.

شیر محمد یک باشنده ولایت جوزجان در این مورد به رادیو آزادی گفت: “من سه صد رأس گوسفند داشتم، حالا ده رأس دارم. خشکسالی همه چیز را ختم کرد. من گوسفندانم را به دو هزار افغانی فروختم، اما اکنون یک رأس گوسفند در بازار شبرغان به هشت هزار افغانی فروخته می‌شود.”

ریاست زراعت ولایت جوزجان نیز تلفات مواشی و از بین رفتن مزارع را در نتیجه خشکسالی تأیید کرده‌است.

قبلاً وزارعت زراعت افغانستان گفته بود که برای مساعدت با مناطق متضرر شده از خشکسالی، اقداماتی را روی‌دست دارد.