حکومت موقت راه حل سیاسی بحران افغانستان

این پژوهش طرح‌های گوناگونِ رسیدن به یک راه حل سیاسی برای پایان دادن جنگ افغانستان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است

نگاه نو_ یک پژوهش تازۀ انستیتیوت مطالعات استراتیژیک افغانستان، نشان می‌دهد که به میان آمدن یک حکومت موقت، راه حل سیاسی بحران افغانستان می‌تواند بود.
این پژوهش که زیر نام «حل سیاسی منازعه افغانستان: الگوهای مختلف» انجام شده‌است، روز پنج‌شنبه (۱۶حوت) در کابل رونمایی شد.
این پژوهش که از سوی عمر صدر انجام شده‌است، طرح‌های گوناگونِ رسیدن به یک راه حل سیاسی برای پایان دادن جنگ افغانستان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
پژوهشگر این نهاد، دریافته است که طالبان به آمدن حکومت موقت تمایل دارند، اما او هشدار می‌دهد که اگر شرایط حکومت موقت در نظر گرفته نشود، این حکومت به فروپاشی سیاسی خواهد انجامید.
آقای عمر در این باره افزود: «یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که طالبان آماده نیستند که به نظام دموکراتیک بپیوندند، اما در نتیجۀ یک فرایند صلح و مذاکرات سیاسی، آن‌ها بیشتر تمایل به راه‌کارهای گذار و دورۀ انتقالی دارند.»
در مراسم رونمایی این پژوهش، شماری از سیاسیون و استادان دانشگاه نیز شرکت کرده بودند.
جاوید لودین، معین پیشین سیاسی وزارت امور خارجه در این مراسم گفت: «نظام مبتنی بر دین در هیچ جای دنیا نتیجۀ مثبت نداشته.»
در همین حال، رییس‌جمهور غنی می‌گوید کسانی که حکومت موقت می‌خواهند بهتر است که در انتخابات شرکت کنند و رأی مردم را بدست بیاورند.
آقای غنی می‌افزاید: «کسانی‌که می‌گویند حکومت موقت، معنایش چیست؟ خوب، بیایند در انتخابات.»
این اظهارات، همزمان با گفت وگوهای رو در رو و پشت درهای بسته امریکا و طالبان بیان می‌شوند. طالبان، تاکنون حاضر به گفت وگو با حکومت افغانستان نشده‌اند و روشن نیست که گفت وگوهای دوحه به چه توافقاتی خواهد انجامید