حمله بر غیرنظامیان آخرین نمونۀ زبونی است

یک روز پس از حملۀ مهاجمان بر وزارت مخابرات، رییس‌جمهور امروز (یک‌شنبه، ۱ثور/اردیبهشت) از این وزارت دیدار کرد.

نگاه نو_ او در سخنانش در این وزارت، حملۀ روز گذشته را نمونۀ زبونی گروه‌های هراس‌افگن دانست و گفت که این گروه‌ها توانانی نبرد با نیروهای امنیتی را ندارند و به همین دلیل از غیرنظامیان سپر می‌سازند.

چهار مهاجم، روز گذشته بر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حمله کردند و بیش از پنج ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

در این درگیری‌ها، هفت تن جان باختند و نزدیک به ده تن دیگر زخمی شده‌اند.

رییس‌جمهور، هرچند از گروهی مشخصی نام نبرد، اما از عاملان این حمله خواست که به صلح تن دهند و با نیروهای امنیتی افغان در مقابل دشمنان به گفتۀ او بیرونی، بیاستند.

او گفت جنگ افغانستان، راه حل سیاسی دارد و اما گروه‌ها بر جنگ در کشور تأکید می‌ورزند؛ جنگی‌که به گفتۀ او به نفع هیچ افغان نیست.

با این همه، آقای غنی نوید داد که در آیندۀ نزدیک شرایط در افغانستان تغییر خواهد کرد.

او در بخش دیگر از سخنانش، از نیروهای امنیتی‌که نبرد روز گذشته را مهار کردند، سپاسگزاری کرد و گفت که این نیروها تقدیر خواهند شد.