حقوق زنان خط سرخ ما در روند صلح

رییس جمهور؛ در سفرش به ولایت فاریاب با شماری از زنان دیدار کرد و گفت که حقوق زنان به عنوان خط سرخ حکومت در گفتگوهای صلح باقی خواهد ماند.

نگاه نو_ ریاست جمهوری در یک خبرنامه می‌گوید که در این دیدار آقای غنی پس از شنیدن خواست‌ها و پیشنهادات زنان ولایت فاریاب، گفت: «جای افتخار است که امروز زنان فاریاب متفکرانه خواست‌های خود را مطرح می‌کنند. حقوق زنان خط سرخ ما در پروسۀ صلح است و ما هرگز به عقب بر نمی‌گردیم.»

او افزود: «سهم شما در عرصه های مختلف جامعه فرمایشی نیست و تا زمانی که من مسوول هستم، این سهم روز به روز افزایش خواهد یافت.»

آقای غنی از زنان خواست که افکار فرمایشی را کنار بگذارند و خواست‌ها و افکار شان را مستقلانه مطرح کنند.

به گفتۀ او، مشارکت زنان درسطح ملی عالی است و در سطح محلی این مشارکت در حال افزایش است.

آقای غنی گفت: «این نیاز است که زنان در پست‌های مدیریتی حضور داشته باشند.»

این در حالی است حکومت از بهر ندادن آن چه سهم لازم در روند صلح گفته شده است همواره زیر انتقاد فعالان و منتقدان بوده است