حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی ۳۰ درصد افزایش یافته است

یک گزارش تازه بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان نشان می‌دهد که حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

نگاه نو_ بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان هم‌چنان گزارش کرده است که در حال حاضر شمار زنان در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان به شش هزار و ۳۹۵ نفر می‌رسد.

طبق این گزارش، شمار زنان در صفوف نیروهای امنیتی در سال ۲۰۱۹ میلادی نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۱۸ میلادی، یک‌هزار و ۹۰۰ نفر افزایش یافته است.

تحلیل آماری گزارش سیگار نشان می‌دهد که شمار زنان در سال گذشته چهار هزار و ۴۹۵ نفر بوده است.

بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان این گزارش را به کانگرس آن کشور ارائه کرده است.

این حالی است که حکومت وحدت ملی تعهد کرده بود که حضور زنان را در همه سطوح ادارات دولتی تا سقف ۳۳ درصد می‌رساند.

در گذشته شماری از نهادهای حامی زنان از حضور کم‌رنگ زنان در صفوف نیروهای امنیتی انتقاد کرده بودند.