حذف و ترور روحانیون میانه رو به رادیکالیزه شدن افغانستان منجر خواهد شد

نگاه نو_ “نوذرشفیعی” کارشناس و تحلیلگر  مسائل بین‌الملل و سخنگوی اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در گفتگو با تقریب با بیان این مطلب که حذف علمای معتدل در افغانستان می تواند پیامدهای اجتماعی و فرهنگی خطرناکی برای آینده افغانستان و منطقه داشته باشد، گفت:در ابتدا باید هدف ازترور و حذف روحانیون معتدل و میانه رو  مشخص شود. در این بین دو تئوری که آیا حذف علما بر اساس یک پروژه دوستی یا دشمنی است یا اینکه علمای معتدل باید حذف شوند تا افغانستان به سمت رادیکالیزه شدن هدایت شود،  مطرح است.

روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ادامه داد: صرف نظر از اینکه کدام یک از این دو نظریه ها درست است باید توجه داشت که حذف جریان میانه رو می تواند به رادیکالیزه شدن در یک جامعه کمک کند.

استاد دانشگاه تهران با تاکید بر این مطلب که تاریخ معاصر افغانستان نشان داده است علما همواره رهبری و هدایت جریان های انقلابی ملی را بر عهده داشتند و مردم نسبت به علما بیش از هر مرجع دیگری اعتماد دارند و به آنها اقتدا می کنند، خاطر نشان کرد: افغانستان یک جامعه سنتی است. در گذشته گروه‌های سیاسی موثر در این کشور قبایل یا سردارها بودند. بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ که در افغانستان  تحت عنوان”نهضت مقاومت افغانستان” رخ داد نقش علما و روحانیون افغانستان برجسته شد و افغانستان را به سمت اسلامیزه شدن  هدایت کردند.

شفیعی با تاکید براین مطلب که خروجی این رویداد منجر به ظهور طالبان و به وجود آمدن علمای رادیکالی در افغانستان شد، گفت: دلیل اصلی سوق پیدا کردن افغانستان به سمت طالبان و رادیکالیزه شدن وهمچنین  کنار گذاشتن افرادی مانند صبغت‌الله مجددی و پیر سیداحمد گیلانی، تداوم جنگ های داخلی بود.

وی با اشاره به این مطلب که چشم امید مردم افغانستان به این گروه ها بود تا بتوانند به جنگ های داخلی کشورشان پایان دهد، بیان داشت: زمانی که این گروه ها به وجود آمدند نه تنها باعث آرامش مردم کشورشان نشدند بلکه  فضای امنیتی خشونت بار و سنگینی در افغانستان حکمفرما شد و به منظور حفظ تعادل اجتماعی و سیاسی کشور نقش علمای میانه‌رو مجدداً برجسته شد.

شفیعی با تاکید براین حقیقت که اگر علمای میان رو حذف شوند دو اتفاق خواهد افتاد، عنوان کرد: در وحله اول ممکن است جریان های رادیکال که همانا جریان های طالبانی در افغانستان اند تقویت شوند. یکی از مفاد صلح بین طالبان و امریکا این بود که طالبان توسط دولت افغانستان به رسمیت شناخته شده و درواقع وارد بدنه سیاسی افغانستان شود. پس در نتیجه حذف علمای میانه رو منجر به ورود نیروهای رادیکال به منظور پر کردن خلاء به وجود آمده خواهدشد.

وی مورد دوم از نتیجه حذف علمای میانه رو را، صرفا کمرنگ کردن نقش علما و روحانیت در سیاست و حکومت این کشور دانست و اظهار داشت: در این بین جای علمای حذف شده در بدنه سیاسی و اجتماعی افغانستان را نیروهای جدید که عمدتاً از بدنه طالبان هستند پرمیکنند و حذف سران مجاهدین و جهاد گراها راه را برای ظهور  نیروهای تکنوکرات و  غربگراها باز خواهدکرد.

نوذر شفیعی با بیان اینکه حذف نیروهای میانه رو می تواند با دو هدف صورت گرفته باشد، بیان داشت: هدف اول، پاکسازی کلیه علما و روحانیون ضد افراطگرایی و میانه رو از بدنه حکومت افغانستان است و دومی؛ ورود نیروهای رادیکال جدید در بدنه جامعه افغانستان که عمدتا از جریان های طالبان اند است که میتوان از آن به عنوان یک ضرورت سیاسی نام برد.