جمعیت کشور هر سال ۲.۱۴ درصد افزایش یافته است

نگاه نو_ ادارۀ ملی احصایه و معلومات ، شمار جمعیت افغانستان را در سال روان ۳۲ میلیون تخمین کرده است و می‌گوید که جمعیت کشور هر سال دو ممیز چهار درصد افزایش را نشان میدهد.اداره ملی احصاییه ومعلومات می‌گوید که رشد سریع جمعیت ، کشور را در رسیدن به اهداف توسعه پایدار با چالش روبه رو ساخته است.

رییس این نهاد می‌گوید که برای رسیدن به توسعه پایدار باید حکومت برنامه‌های موثری را روی دست گیرد.

بر بنیاد اطلاعات اداره ملی احصایه ومعلومات، ۴۹.۶۶ در صد از جمعیت کشور در سنین کار قرار دارد که بیشتر آنان از ۱۶ تا ۶۵ سال عمر دارند.

رییس اداره ملی احصایه ومعلومات در مراسم تجلیل از روز جهانی ثبت جمعیت می‌گوید رشد جمعیت درکشور در مقایسه با رشد اقتصادی بیشتر است از همین روز فقر درجامعه بیشتر شده است.

بر بنیاد اطلاعات این نهاد، جمعیت افغانستان بیشتر از سی و دو میلون تن تخمین زده شده است.

براساس این گزارش، از این میان ۱۶ اعشاریه ۴ میلیون مرد و پانزده درصد زنان است،۷۱ در صد جمعیت افغانستان روستا نشین و ۲۴ درصد دیگر شهر نشین استند ،۶۷ درصد جمعیت را جوانان تشکیل میدهند و ۴۹ درصد دیگر در سن کار است .

احمد جاوید رسولی- رییس اداره ملی احصایه ومعلومات گفته است:« “برنامه ریزی طوری شود که از این نیرو اول این نیرو مدیریت شود به نیروی متخصص تبدیل شود دوم اگر زمینه کار برای اینها مهیا شود نیروی جوانی که داخل مارکیت کار می شود از این برای تغییر و بالا رفتن رشد اقتصادی استفاده کنیم.»

دیوه صمد- معین وزارت صحت عامه گفته است:« میزان فعلی رشد سالانه رشد نفوس در افغانستان دو اعشاریه چهار ده درصد است که این امر باعث می شود افغانستان عضو ده کشور با بیشترین میزان بار وری قرار بگیرد این میزان بلند باروری بیشتر از پنج کودک از هر زن دلیل عمده رشد نفوس در افغانستان است.»

کوفی کومی، رییس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان گفت:«زمان را نباید ضایع کنیم، اما ما باید چه کنیم؟ حکومت، تمویل کننده‌گان صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، سازمان‌های دیگر و اینجوها، باید تعهدات شان را در قبال زنان و دختران تجدید کنند تا میزان مرگ و میر مادران را به صفر برسانیم.»

وزارت اقتصاد می‌گوید رشد جمعیت باعث کاهش درامد سرانه درکشور شده است از همین روز این وزارت سیاست مالی جمعیت را به همکاری وزارت صحت عامه، اداره احصایه و نیزصندوق جمعیت سازمان ملل متحد طرح کرده است و به زودی به کابینه سپرده خواهد شد.

مصطفی مستور- وزیر اقتصاد گفت:« در صورتیکه عاید یک خانواده را تقسیم بر تعداد اعضای یک خانواده بکنیم این باعث می شود که افراد خانواده تعلیمات کمتر داشته باشند زودتر از مکتب ها را رها بکنند مصونیت غذایی کافی نداشته باشند و همی باعث شده که عدم مصونیت غذایی در افغانستان به چهل و چهار فیصد برسد”

بر بنیاد اطلاعات اداره ملی احصایه ومعلومات ۴۹.۶۶ در صد جمعیت کشور در سنین کار قرار دارد که بیشتر این شهروندان از ۱۶ تا ۶۵ سال دارند.