تیم کرکت ۱۹سال برای بازی در جام جهانی به افریقای جنوبی رفت

نگاه نو_ ملی پوشان افغانستان در این رقابت‌ها در گروۀ «دی» با تیم‌های افریقایی جنوبی، کانادا و امارات متحدۀ عرب هم گروه استند.

رقابت‌های جام جهانی کرکت ۱۹ساله گان، به تاریخ هفدهم ماه جنوری امسال با بازی تیم‌های افغانستان و افریقایی جنوبی آغاز می‌شوند.

این ششمین‌بار است که ملی‌پوشان کشور در رقابت‌های جام جهانی شرکت می‌کنند.

تیم ملی افغانستان، قرار است پیش از آغاز بازی‌ها، یک اردوگاه و چهار دیدار تمریتانی را پشت سر بگذراند.