تیم ملی وزنه برداری افغانستان راهی ازبیکستان شدند

تیم ملی وزنه برداری کشور، برای شرکت در ششمین دور رقابت‌های کشورهای اسلامی و کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ امروز راهی ازبیکستان شدند.

نگاه نو_ مجیب قاری‌زاده مسئول مطبوعاتی ریاست تربیت بدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها از تاریخ ۸ تا ۱۲ فبروری با اشتراک تمامی کشورهای اسلامی به میزبانی شهر تاشکند کشور ازبیکستان برگزار می‌شود.

در ترکیب تیم افغانستان دو ورزشکار پسر در کتگوری وزنی مختلف و هیئت تیم شامل است.