تهران آماده انتقال تجارب در زمینه توسعه حمل‌ونقل عمومی به کابل است

شهردار تهران در دیدار با شهردار کابل از آمادگی برای انتقال تجارب در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی به کابل خبر داد.

نگاه نو_ شهردار تهران در حاشیه مجمع جهانی شهری با احمد زکی شهردار کابل دیدار و در مورد همکاری دو پایتخت در حوزه مختلف گفتگو کرد.

حناچی در این دیدار گفت: تهران آماده است تجارب خود را در زمینه حمل و نقل عمومی و بخصوص در حوزه مترو به کابل منتقل کند.

زکی نیز در ادامه این دیدار گفت: تهران می‌تواند به عنوان الگوی برای کابل بخصوص در حوزه حمل و نقل عمومی باشد.

مجمع جهانی شهر در ابوظبی برگزار شده و اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در این مجمع و اعلام کرد که موانعی برای توسعه شهری در افغانستان وجود دارد که باید برطرف شود.