تلاش‌ها برای استوارسازی دیوارهای برجا ماندۀ دورۀ مغول در بالاحصار

دیوارهای بالاحصار کابل که لشکرکشی‌ها، جنگ‌ها و درهم‌ پاشی حکومت‌های داخلی و خارجی را گواه بوده‌اند، هنوز هم پابرجا استند، اما سخت به بازسازی نیاز دارند.

نگاه نو_ دوسال می‌شود که کار استوارسازی این دیوارهای برجامانده از دورۀ امپراتوری مغولی هند جریان دارد.

بنیاد فرهنگی آقاخان که این کار را به پیش می‌برد، می‌گوید که در ترمیم این بخش‌های بالاحصار از همان موادی کار گرفته می‌شود که در گذشته در ساخت این دیوارها از آن‌ها کار گرفته شده بود.

کار پژوهش روی این محل باستانی، بربنیاد مدرک‌های گردآوری شده از سوی این بنیاد از کتاب خانۀ بریتانیا زیرنظر یک هیئت فنی این بنیاد در کابل و نیز دانشگاۀ فلورانس جریان دارد.

داوود صدیق، مهندس بنیاد فرهنگی آقاخان در این باره گفت: «از بریتانیا سندهای زیاد آورده‌ایم و روی آن کار می‌کنیم.»

بالاحصار کابل، ۲۳۰ جریب زمین را در بر می‌گیرد و ۲۲برج دارد.

بربنیاد اطلاعات تاریخ نگاران، این محل نزدیک به دوهزار سال پیش در دورۀ یفتلی‌ها ساخته شد و با آمدن هر حکومتی داخلی و خارجی ساختارهای این محل تغییر داده شدند.

حبیب‌الله رفیع، پژوهشگر در این باره گفت: «روایت این است که در پشت سر بالاحصار یک معبد بودایی ساخته شده‌ بوده‌است که مردم عبادت کنند؛ سپس، چون این محل در بلندی قرار داشت، از آن هم‌چون برج مراقبتی کار گرفته می‌شد.»

از بالاحصار برای سال‌ها همچون یک پایگاۀ نظامی کار گرفته شده‌است.

درباره نوسازی ساختمان‌های نابود شده در این محل تاهنوز تصمیمی گرفته نشده‌است و نیز کسی نمی‌داند که چند سال زمان خواهد گرفت تا روند بازسازی بالاحصار کابل پایان یابد.